MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Selçuklu ilçesinde fırın ihaleyle satılıktır

MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890271
Şehir : Konya / Selçuklu
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MERAM 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ MERAM 10.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sancak Mahallesi Sıtkı Sk.Beyazzambak Sitesi No:19/D Selçuklu KONYA adresindeki fırın.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2.Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ)

GAYRiMENKUL MAL SATIŞ İLANI

Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz açık artırma suretiyle satılacaktır.
1- GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU YER :
Konya İli Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahallesi 28539 ada, 1 parsel, 55/5394 cilt/Sayfa numarasında Fırın olarak tescilli, Sancak Mahallesi Sıtkı Sk.Beyazzambak Sitesi No:19/D Selçuklu KONYA adresinde bulunmaktadır.
2- GAYRİMENKULÜN DURUMU VE HUSUSİ VASIFLARI :
Konya İli Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahallesi. 28539 ada, 1 parsel, 55/5394 cilt/Sayfa numarasında kayıtlı bulunan Dairemiz borçlusuna ait Fırın tarzda inşa edilmiştir.
Fırın toplam alanı 30.159,82 m2 de 2/726’dır.
3- GAYRİMENKULÜN ARTIRMAYA ESAS RAYİÇ DEĞERİ :
Gayrimenkul Satış Komisyonunca biçilen rayiç değer; 105.000,00.-TL (Yüzbeşbin) dir.
4- TEMİNAT TUTARI VE NELERİN TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEĞİ :
Artırmaya iştirak için 7.875,00.- TL (YedibinsekizyüzyetmişbeşTürklirası) teminat alınacak olup,
—Para
—Bankalar ve Özel Finans Kurumları Tarafından Verilen Süresiz Teminat Mektupları
—Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler(Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır)
—Hükümetçe Belli Edilecek Milli Esham ve Tahvilat. (Bu esham ve tahvilat, Teminatın Kabul Edilmesine En Yakın Borsa Cetvelleri Üzerinden %15 Noksanıyla Değerlendirilir) teminat olarak kabul edilecektir.
5- SATIŞIN YAPILACAĞI YER GÜN SAAT:
1. Açık Artırma 23.11.2018 Cuma günü Saat 10:00 Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2.Kat Toplantı Salonunda Satış Komisyonu tarafından yapılacaktır.
6- SATIŞ ŞARTNAMESİ:
Gayrimenkul Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, isteyen alıcıya bir örneği verilebilir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları. Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler 2018/64 dosya numarası ile Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Meram Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.
7- TEMİNAT MAKBUZUNUN NEREYE İBRAZ EDİLECEĞİ :
Gayrimenkulün ihalesine katılacakların 4. Maddede yazılı teminat tutarı ve evrakları Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Ortak Veznesine Meram Vergi Dairesi Müdürlüğü adına yatırmaları ve ihale günü açık artırma başlamadan önce Gayrimenkul Satış Komisyonu’na ibraz etmeleri gerekmektedir.
8- İHALENİN ŞEKLİ :
Gayrimenkul artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve / veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak, 7 gün sonra 2. Açık Artırma 30.11.2018 Cuma günü Saat 10:00 Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2.Kat Toplantı Salonunda Satış Komisyonu tarafından yapılacaktır.
9- DİĞER HUSUSLAR :
İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu hususları,
10- 18-23 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan ve Konya İli Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahallesine kayıtlı 28359 ada ve 1 parsel fırının Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2. Kat. Toplantı salonuda 08.11.2018 perşembe günü saat 10.00’da yapılacak ihalenin iptal edildiği,
İLAN olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR