SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sarıyer Belediyesine ait Kısırkaya'da 118 m² işyeri kiraya verilecektir

SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 12:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait Sarıyer İlçesi, Kısırkaya Mahallesinde kain 6 pafta, 160 parsel yanı tescil harici ve yol boşluğunda bulunan binanın giriş kat: No:47/A kapı nolu 81m² alanlı işyeri, 37m² alanlı teras olmak üzere toplam 118 m² alanlı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir.

İhalesi işi Belediye Encümeninin 01/08/2019 tarih ve 494 sayılı kararı gereği 29/08/2019 Perşembe günü saat 12:15’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Muhammen bedel 43.200,00-TL+KDV, Geçici teminat 1.296,00-TL’dir.

İhaleye katılan tüzel kişi olduğu takdirde, ihale komisyonuna şartnameye imza koyan kişilerin tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri verecektir. İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres göstermek zorunludur. Şartname bedeli 250,00-TL olup, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminden temin edilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR