SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sarıyer Belediyesi'ne ait 1724 m² iş yeri kiraya verilecektir

SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bahçeköy Merkez Mahallesi 1 Ada, 1 Parsel sayılı 746m² alanlı taşınmaz üzerinde bulunan Bina: Bodrum Kat: 274.74m², Zemin Kat: 284.74m², 1. Normal Kat: 293.31m², 2. Normal Kat: 293.31m², 3. Normal Kat: 293.31m², 4. Normal Kat: 284.74m² olmak üzere toplam inşaat alanı 1.724,15m² iş yeri vasıflı taşınmaz 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2019 11:30
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait Bahçeköy Merkez Mahallesi 1 Ada, 1 Parsel sayılı 746m² alanlı taşınmaz üzerinde bulunan Bina: Bodrum Kat: 274.74m², Zemin Kat: 284.74m², 1. Normal Kat: 293.31m², 2. Normal Kat: 293.31m², 3. Normal Kat: 293.31m², 4. Normal Kat: 284.74m² olmak üzere toplam inşaat alanı 1.724,15m² iş yeri vasıflı taşınmazı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilecektir.
İhalesi işi; Belediye Encümeninin 24/10/2019 tarih ve 655 sayılı kararı gereği 21/11/2019 Perşembe günü saat 11:30’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Muhammen bedel 1.899.000,00-TL+KDV, Geçici teminat 56.970,00-TL’dir.
İhaleye katılan tüzel kişi olduğu takdirde, ihale komisyonuna şartnameye imza koyan kişilerin tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri verecektir. İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, tebligat için Türkiye’de adres göstermek zorunludur. Şartname bedeli 300,00-TL olup Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminden temin edilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR