SAPANCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sapanca'da 28 m2 dükkan icradan satılıktır (Çoklu satış)

SAPANCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926211
Şehir : Sakarya / Sapanca
: 28
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2013/243 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
72000 TL
Birinci Satış Günü
:
20.02.2019 14:20
İkinci Satış Günü
:
20.03.2019 14:20
Satış Yeri
:
Sapanca Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Sapanca/SAKARYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SAPANCA İCRA DAİRESİ
2013/243 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, 164 Ada, 103 Parsel, RÜSTEMPAŞA MAH. Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Rüstempaşa Mah. Burcu Sok. No:21 Sapanca adresinde yer almaktadır. Konum olarak ilçe merkezinde ve Mehter Caddesi ile Burcu Sokağın kesiştiği köşede kalmaktadır. 40 mt kuzeyinde demir yolu hattı geçmektedir. Etrafı tamamen yapılaşmıştır. Yapılar konut ağırlıklı olmakla beraber zemin katlarında iş yerleri de mevcuttur. Çok yakınlarında Alaçam ortaokulu, Richmond Otel tesisleri, Hükümet konağı, Adliye Binası vs. gibi sosyal yapı ve yerleşkeler bulunmaktadır. İlçe merkezinde ve ana caddelere yakın olduğundan ulaşım imkanları oldukça iyidir. Topoğrafik olarak düz sayılabilecek bir arazide yer almakta, yol, su elektrik, kanalizasyon, doğalgaz, haberleşme vs. gibi tüm altyapı ve belediye hizmetlerinden de faydalanmaktadır. Üç tarafı imar yolları ile çevrilidir. Güneyinde komşu parsele cephelidir. Mevcut İmar durumuna göre taşınmazın imar planlarında Konut Alanı olarak ayrılan sahada kaldığı, Taks=0,35, Kaks=1,05 ve Hmax=9,50 mt şartlarını sağlamak ve çekme mesafelerine uymak kaydı ile ayrık nizamda üç katlı (A-3) yapı iznine tabi olduğu bildirilmiştir. Dükkan cephesinde alüminyum doğramadan camlı kapı-çerçeveleri mevcuttur. İç kısmında zeminler mermer kaplı, duvar ve tavanlar sıvalı ve boyalıdır. Dükkanda kalorifer tesisatı yoktur. Kat irtifakı projesine göre dükkan 28 m2 net kullanım alınana sahiptir. Arsa Payı : 32/436
Kıymeti : 72.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 20/02/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 20/03/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Sapanca Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Sapanca/SAKARYA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Sapanca İlçe, 129 Ada, 8 Parsel, KÖY İÇİ MEVKİİ Mahalle/Köy, MEMNUNİYE KÖYÜ Mevkii, satışa konu taşınmaz memnuniye köyü Köy içi mevkiinde bulunmaktadır. Tapulu bahçe alanlarındandır. Fındık bahçesi ve bir kısmı da yabani orman türü bitkilerle kaplıdır. Bakımsızdır. Meyvelerin verimi düşüktür. 3. sınıf tarım arazilerinden kuru ziraat alanlarındandır. toprak yapısı killi tınlı yapıda toprak profili orta derinliktedir. sulama imkanı bulunmamaktadır. yaklaşık 1000m2 si fındık bahçesidir. diğer kalan alanda ise ceviz erik meyveleriyle birlikte ak kavak ve ıhlamur kestane kara gürgen şeklinde yabani orman ağaçları ile kaplıdır. bu bahçede ağaçlar sıktır ve yoğun bitki örtüsü ile kaplıdır. bir kısım alanlarda çalılık dikenler mevcuttur. fındıkların yaşı 30 yaş civarındadır. orman türü yabani bitkilerin - ağaçların yaşı da 10-50 yaşlarında değişkendir. toplamda 40 adet fındık ağacı mevcuttur. diğer kalan alanda ise yabani orman türü bitkiler bulunmaktadır. arazi yol kenarındadır, yola cephesi bulunmamaktadır. eğimi yaklaşık üst batı kısmında %5- alt doğu kısmında %30-40 civarındadır. bir kısımı yar şeklinde ve eğimli engebeli arazidir, bir kısmında toprak kazısı ve toprak dolgusu yapılmıştır. arazi içerisinden kaynak suyu çıkmakta ve akmaktadır. bir kısmında tarım ziraat yapılamayacak durumdadır. büyük bir kısmında ekim dikim üretim yapılmayan bir arazidir. köy içinde meskun mahal içerisindedir. Sapanca'ya yaklaşık 8-10 km uzaklıktadır. köy içi yoluna bitişiktir. yakınında evler bulunmaktadır. su ve elektriği de yoktur. fakat bu imkanlara yakındır. doğu kısmı çok eğimli yar şeklindedir. fındıklık alan bakımsızdır verimi düşüktür. köy yerleşem alanı içindedir ve belli oranda imarı bulunmaktadır. fındık bahçesi vasfındadır. Hisse Pay/Payda: TAM, İnşaat Nizamı : Ayrık , T.A.K.S.:- , K.A.K.S.: E=0,20(tek konut), Kat Adedi: 2, Yükseklik:6,50, Ön Bahçe Mesafesi:10, Yan Bahçe Mesafesi : 5.
Yüzölçümü : 8.694,82 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmaz Kırsal yerleşim alanında kalmakta olup ilgili plan notlarınca havza sınırı dışında kaldığından 1/1000 ölçekli uyguma imar planı hazırlanana kadar yapılaşma şartları yukarıda belirtilmiştir.
Kıymeti : 896.382,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 20/02/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 20/03/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Sapanca Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Sapanca/SAKARYA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken istirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kisiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 18 0001 5001 5800 7300 5692 06 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmıs olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmis olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kisinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlügü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının istiraki halinde alacagı mezkur nispet raddesinde ise I.I.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz.Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satış harcının ve tasınmazın aynından doğan vergiler satıs bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/243 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR