İLKADIM SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ait iş yeri satışı yapılacaktır

İLKADIM SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078232
Şehir : Samsun / Atakum
Semt-Mahalle : KÜÇÜKKOLPINAR MAH. / ATAKUM
: 78
Yayınlandığı Gazeteler

HABERDE DENGE 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Liman Mah. Gezi Cad. Şehit Jandarma Yusuf Keskin Sok. No:2 İlkadım/SAMSUN adresindeki İlkadım Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü 4. kat ihale salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C SAMSUN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İlkadım Sosyal Güvenlik Merkezi

Gayrimenkul Satış İlanı

Dosya No:9938
Kurumumuzca bir borçtan dolayı, haczedilerek satışına karar verilen, aşağıda nitelikleri belirtilen gayrimenkul, yine aşağıda belirtilen esaslar dahilinde 6183 sayılı A.A.T.U.H .Kanuna göre açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Açık arttırma, Liman Mah. Gezi Cad. Şehit Jandarma Yusuf Keskin Sok. No:2 İlkadım/SAMSUN adresindeki İlkadım Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü 4. kat ihale salonunda yapılacaktır.

1-Satışa Çıkarılan Gayrimenkulün Bulunduğu Yer Ve Konumu:
İLİ / İLÇESİ / MAH.: Samsun / Atakum/ Küçükkolpınar Mahallesi
ADA NO/PARSEL NO / CİLT NO / SAYFA NO / CİNSİ : - / 231parsel / 1 cilt no / 3 sayfa no / Dükkan (Bağ. Böl. No:3) (Tam Hisseli) 78 m².

2-İmar Durumu Ve Vasıfları: Satışı yapılacak gayrimenkul; Samsun ili, Atakum ilçesi, Küçükkolpınar Mahallesi 231 parselde kayıtlı, Ötüken Sitesinde A blokta bulunan dükkan vasıflıdır ve net alanı 78 m²’dir. Taşınmaz İnönü Bulvarının üzerindeki Atakum Belediyesinin 500 m Samsun tarafında üst kısmında bulunan Çınaraltı Camiinin yaklaşık 300 m yukarısındaki 624. ve 634. sokak kesişimindeki köşe parseldir. Taşınmaz projede fırın olarak düzenlenmiştir. Planlı yapılaşmaya sahip bölgenin (yol, su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon) alt yapısı tamamlanmıştır. Taşınmazın bulunduğu bina IIIB yapı sınıfında, iki bloklu olarak 1 bodrum+ zemin + 4 normal kat olarak proje ve inşa edilmiştir. Binanın dış cephesi mevcuttur. Değerleme konusu 3 nolu bağımsız bölüm dükkan nitelikli taşınmaz ana yapının bodrum katında 634. sokağa cephe bulunmaktadır. Ötüken Sitesi (A blok) cephe hattına göre sağ ve ön cephe konumludur. Onaylı mimari projesine göre 78 m² alana sahiptir. Taşınmaz mahallinde yapılan incelemelerde kaplamalar, boya badana, elektrik, sıhhi kalorifer tesisatları bulunmadığı tespit edilerek %60’ının tamamlandığı kanaatine varılmıştır.

3-Gayrimenkulun Arttırmaya Esas Muhammen Değeri: Satışı yapılacak tam hisseli dükkan niteliğindeki gayrimenkulün muhammen bedeli 70.200,00-TL (Yetmişbin ikiyüz Türk Lirası) olarak tespit edilmiştir.

4-Arttırmaya Katılacaklardan Alınacak Teminatın Tutarı Ve Çeşidi: Arttırmalara katılmak isteyenlerden, gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin %7,5’u olan 5.265,00-TL (Beşbin İkiyüzaltmışbeş Türk Lirası) tutarında teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 10. maddesinin 1-4 bentlerinde sayılan para, bankalar tarafından verilecek teminat mektupları (banka teminat mektuplarının kesin ve süresiz olmaları ve ihale gününden iki gün önce Müdürlüğümüze verilmesi), Hazine ve tahvil bonoları, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilatları(teminat kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilir) en geç ihale günü, ihale saatine kadar Merkezimiz İcra Satış Komisyonuna elden vermeleri gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayana teminatları iade edilecektir.

5-Satışın Yapılacağı Yer, Gün ve Saat: Birinci açık artırma 05.12.2019 tarihinde, 10:00-10:10 saatleri arasında Liman Mah. Gezi Cad. Şehit Jandarma Yusuf Keskin Sok. No:2 İlkadım/SAMSUN adresindeki İlkadım Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü 4. kat ihale salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün, üç defa “satıyorum” dendikten sonra teklif edilen en yüksek bedel, muhammen bedelin %75’i, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 12.12.2019 tarihinde aynı yer ve aynı saatte ikinci açık artırma yapılacaktır. İkinci açık artırmada muhammen bedelin %40’ı, satış masrafları ve rüçhanlı alacakların toplam miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; birinci açık artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci açık artırmada 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 94. maddesi gereğince birinci açık artırmadaki şartlar aranacaktır.

6-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

7-Arttırma sonunda satış söz konusu olduğu takdirde satışla ilgili tüm harçlar ve vergiler(Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, KDV, Tapu Alım-Satım Harcı ve Masrafları, Tellaliye Resmi, Gayrimenkul Teslim Masrafı, Tahliye ve Tahliye Masrafı v.s.) alıcıya aittir. (Satış ilanında oluşabilecek maddi hata veya hatalar satış esnasında satış komisyonunca düzeltilebilir.)

8-Gayrimenkulun aynından doğan birikmiş vergiler, ihale bedelinden ödenecektir.

9-Satışa çıkarılan gayrimenkule ait satış şartnamesi, ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği İlkadım Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisinde açık olup, masrafları verildiği takdirde temin edilebilir.

10-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse, iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun hükmüne göre İlkadım Sosyal Güvenlik Merkezi İcra Satış Servisince tahsil olunur.

11-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplilerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Merkezimiz İcra Satış Servisine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

12-İhaleye katılmak isteyenlerin; gayrimenkulün arttırmaya esas muhammen değerinin, %7,5’u olan 5.265,00-TL (Beşbin İkiyüzaltmışbeş Türk Lirası) geçici teminatı nakit olarak, birinci açık arttırma günü olan 05.12.2019 tarihinde saat 10:10’a, alıcı çıkmaz ise ikinci açık arttırma günü olan 12.12.2019 tarihinde saat 10:10’a kadar Merkezimiz İcra Satış komisyonuna teslim etmek zorundadırlar.

13-Arttırmaya katılmak isteyenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Merkezimiz İcra Satış Servisine 9938 dosya numarası ile başvurmaları ilan olunur.(İlgililer tabirine irtifak sahipleri dahildir.)

14-İş bu ilan ilgililere tebliğe verilmiş olup, tebligat yapılamayan tüm taraflara(haciz koyduran, takyidat’ı olan, alacaklı, borçlu, 3.şahıslara v.b.)ilanen tebligat yerine geçer.

15-6183 sayılı kanunun 108.maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar. KDV %1’dir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR