BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Restaurant ve kafeterya kiraya verilecektir

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mehmet Akif ERSOY Kültür Merkezi 1. ve 2. kuledeki 7. 8 ve 9. Katlar ile aradaki bağlantı kısmının (kulelerdeki 7 ve 8.katlar arası) restaurant , kafeterya, davet yada organizasyon salonu olarak işletilmek üzere 3 yıllığına kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
T.C.BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  1. Yenidoğan Mahallesi,Abdi İpekçi Caddesi No:70 de bulunan Mehmet Akif ERSOY Kültür Merkezi 1. ve 2. kuledeki 7. 8 ve 9. Katlar ile aradaki bağlantı kısmının (kulelerdeki 7 ve 8.katlar arası) restaurant , kafeterya, davet yada organizasyon salonu olarak işletilmek üzere 3 yıllığına kiraya verilmesi düşünülmektedir.
  2. Şartname 250 TL karşılığında Belediye Hizmet binası 3.kat Emlak İstimlak Müdürlüğü'nden satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz görülebilir.
  3. İhale Belediye hizmet binasında bulunan Belediye Encümen odasında 17 Ekim 2019 tarih, Perşembe günü saat 10.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden yapılacaktır.
  4. 16.000,00 TL+KDV/Ay muhammen bedelle 3 yıllığına kiraya verilmesi, kira süresinin sonuna kadarki toplam kira bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 25.maddesine istinaden %3’ü (17.280,00 TL) tutarında geçici teminat ve 2 aylık kira bedeli ( 32.000,00 TL) tutarında iştirak(kefalet) teminatı alınması kaydıyla.

5)İSTEKLİLERDEN ARANAN BELGELER
a) Nüfus cüzdan sureti, İkametgah ve Sabıka kaydı (Gerçek kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Teminatlar ve Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(Gerçek- Tüzel Kişiler)
c) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
d) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname.(Gerçek- Tüzel Kişiler)
e) İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi) (Tüzel Kişiler)
f) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi.Bu durumda ortakların tamamı ihale katılım şartlarının tümüne haiz olmalıdır.(Gerçek- Tüzel Kişiler)
g) Ticaret Sicil Gazetesi örneği(ilk ve son gazete)(Tüzel Kişiler)
h) Belediyeye borcu bulunmadığına dair İşletme Müdürlüğü onaylı yazı.(Gerçek- Tüzel Kişiler)
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihaleden 1 gün önce mesai bitimine kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü müracaatları gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR