KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Restaurant işletmeciliği kiraya verilecektir

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kıranardı Kent Ormanı Mesire alanında bulunan restaurant işletmeciliği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak Açık Teklif Usulü ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.06.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANİntifa hakkı Belediyemize ait olup, Kıranardı Kent Ormanı Mesire alanında bulunan restaurant işletmeciliği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak Açık Teklif Usulü ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.
1-İhale 20/06/2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
b) Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri
c) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
d) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır.)
e) Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
f) SSK, Bağkur ve Maliyeden borcu olmadığına dair yazılı belge.
g) Sabıka kaydı olmadığına dair Savcılıktan yazılı belge.

3- Son müracaat tarihi 20/06/2018 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
4- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Mevkii Cinsi KDV hariç
10 yıllık Muhammen Bedel
Geçici Teminat Ek Teminat
Kıranardı
Mesire Alanı
Restaurant 600.000,-TL 18.000,-TL 20.000,-TLİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR