BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Pazar yeri kullanım alanları ihale edilecektir

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sakarya Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazar yerinde; 3x3 m’lik 11 adet Ayakkabı, 38 adet Tuhafiye, 2 adet Balık, 44 adet Sebze-Meyve Satış Peronunun tahsis işlemi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz, Sakarya Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan Kapalı Pazar yerinde; 3x3 m’lik 11 adet Ayakkabı, 38 adet Tuhafiye, 2 adet Balık, 44 adet Sebze-Meyve Satış Peronunun tahsis işlemi yapılacaktır.
2-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri gereğince, Açık Teklif Usulü artırma ve Biga Belediye Başkanlığı Pazaryerleri hakkındaki yönetmeliğin 13. ve 14. Maddesi gereği, boş olan peronların Belediyemiz Encümenince açık ihale yapmak suretiyle 27.09.2018 Perşembe günü saat:10:00’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda, Biga Belediyesi Encümeni huzurunda birbirini takiben yapılacaktır.
3-) - Tuhafiye ve Ayakkabı bölümünde; 561, 591, 592, 651, 652, 664, 665, 685, 773, 774, 775,
840, 894, 919, 942, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 972, 984, 979, 997, 1015, 1016, 1017,
1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1025, 1035, 1042, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1053, 1063, 1064, 1078,
1083 nolu peronlar beher adedi 10.000 TL,
- Balık Bölümünde yer alan; 14, 15 nolu peronlar beher adedi 15.000 TL,
- Sebze Bölümünde yer alan; 38, 39,72,109,257,344 nolu peronlar beher adedi 15.000 TL,
- Sebze Bölümünde yer alan; 52, 53, 85, 86, 129, 130, 161, 162, 200, 201, 234, 235, 283, 284, 316,
317, 374, 375, 408, 409, 466, 467, 499, 500, 610, 611, 612, 630, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707,
710, 711 nolu peronlar beher adedi 25,000 TL muhammen bedel olarak belirlenmiştir.
4-) İhaleye katılmak isteyenler 100,00 TL ( KDV Dahil ) karşılığı, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden dosyayı satın alabileceklerdir. Bu dosya parası ihaleyi kazanamasa da iade edilmeyecektir.
5-) İhaleye katılmak isteyenler her peron için 3.250,00 TL Teminat yatıracaklardır.
İhale Kararının adı geçene tebliğinden sonra, 15 gün içinde ihale tutarının %25 ‘i peşin, kalan tutarın ayda bir olmak üzere 5 eşit taksitte ödenecektir.


6-) İhaleye Katılabilme Şartları,
a-) İhaleye katılacak olanların Biga Nüfusuna kayıtlı olmaları şarttır.

b-) Biga ve köylerinde ikamet ettiğine dair, İkametgah il muhabiri.
c-) Yapılacak olan ihalede bir kişi en fazla iki peron yer alabilir. Kapalı Pazaryerinde 2 peron yeri olan ihaleye giremez.
d-) “c” bendine aykırı hareket edip, ihaleye girip de ihaleyi alması halinde, iş bu ihale kararı iptal edilip teminatı irat kaydedilecektir.
7-) İhaleye katılabilmek için katılımcıların aşağıdaki belgeleri, Belediye Gelir Şefliğine dosya halinde vermesi gerekmektedir. Dosyalar en son 26/09/2018 Çarşamba günü Saat 17.00 ‘ye kadar Belediye Gelir Servisine teslim edilecektir. Bu saatten sonra dosya alınmayacaktır.


DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER:
a-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b-) İkametgah Belgesi,
c-) 1 Adet Vesikalık fotoğraf,
d-) İhaleye katılacak kişiler adına Biga Belediyesine borcu olmadığına dair Gelir Şefliğinden alacakları BORCU YOKTUR yazısı.
e-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f-) Tüzel kişiliklerden, 2018 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin Biga Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı olduğunu gösteren.
g-) Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.
8-) İsteklilerin belirtilen günde, ihale saatinden evvel ( saat:09:30 ) Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları,
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR