PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Pamukkale Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecektir

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
64 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Pamukkale Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
1) İhaleler, 20 Kasım 2019 tarihinde Çarşamba günü Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
2) İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
3) İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri ihale günü saat:10:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
4) Katılımcılardan İstenen belgeler;
Gerçek kişiler; Nüfus cüzdan fotokopisi, tebligat için adres beyanı, gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
Tüzel kişilik adına katılacaklar; Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi, İmza sirküleri, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopileri, ortak girişim olması halinde; noter tasdikli ortaklık sözleşmesi, tebligat için adres beyanı, Belediyeden alınacak tahliye taahhütnamesi ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu getireceklerdir.
* İhaleye katılımda tüm belgelerin asılları ile birlikte fotokopileri alınacaktır
* İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SIRA NO ADRES BİLGİLERİ KULLANIM AMACI MUHAMMEN BEDEL
(AY/YIL)
KİRA SÜRESİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE
TARİH/SAAT
1 Akçapınar Mah. Akçapınar Cad. No: 171/A Dükkan 115,00 150,00.-TL/AY 3 YIL 162,00.-TL 20/11/2019
10:00
2 Akçapınar Mah. 102 ada, 22 parsel Tarla 7500,00 1.000,00.-TL/YIL 3 YIL 90,00.-TL 20/11/2019
10:03
3 Akçapınar Mah. 102 ada, 24 parsel Tarla 11600,00 1.300,00.- TL/YIL 3 YIL 117,00.-TL 20/11/2019
10:06
4 Akköy Mah. Adnan Menderes Cad. No: 2 Park Alanı ve Kahvehane 2.057 m² (PARK ALANI) 85 m² (YAPI) 800,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 864,00.-TL 20/11/2019
10:09
5 Akköy Mah. Tevfik Kartay (ÇERKEZ) Cad. No: 32 Konut 100,00 350,00.-TL/AY 3 YIL 378,00.-TL 20/11/2019
10:12
6 Akköy Mah. Sanayi Sok.No: 17 Sanayi Dükkanı 50,00 300,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 324,00.-TL 20/11/2019
10:15
7 Akköy Mah. Sanayi Sok. No: 19 Sanayi Dükkanı 50,00 300,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 324,00.-TL 20/11/2019
10:18
8 Aktepe Mah. 2393 Sok. No: 6 (Akvadi Parkı) Park Alanı ve Kafeterya 210,00 400,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 432,00.-TL 20/11/2019
10:21
9 Aktepe Mah. 2421/12 Sok. No: 4 (Akvadi Parkı) Spor Kompleksi ve Kafeterya 700,00 600,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 648,00.-TL 20/11/2019
10:24
10 Aktepe Mah. 2421/11 Sk. No:10 Baz İstasyonu 5,00 15.000,00.-TL/YIL 3 YIL 1.350,00.-TL 20/11/2019
10:27
11 Asmalıevler Mah. 6650 Sok. No: 11 Park Alanı ve Kafeterya 1.877 m²(PARK ALANI) 68 m² (YAPI) 1.250,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 1.350,00.-TL 20/11/2019
10:30
12 Asmalıevler Mah. Eski Acıpayam Cad. No: 28/1 Büfe 35,00 350,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 378,00.-TL 20/11/2019
10:33
13 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 7 Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 20/11/2019
10:36
14 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 7/1 Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 20/11/2019
10:39
15 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 9/1 Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 20/11/2019
10:42
16 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 11/1 Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 20/11/2019
10:45
17 Deliktaş Mah.1988/2 Sok. No: 13 Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 20/11/2019
10:48
18 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 13/1 Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 20/11/2019
10:51
19 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 15/1 Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 20/11/2019
10:54
20 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 17/1 Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 20/11/2019
10:57
21 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 19 Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 20/11/2019
11:00
22 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 19/1 Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 20/11/2019
11:03
23 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 21 Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 20/11/2019
11:06
24 Deliktaş Mah. 1988/2 Sok. No: 9 Dükkan 15,00 670,00.-TL/AY 3 YIL 723,60.-TL 20/11/2019
11:09
25 Deliktaş Mah. Şehit Er İlker Kocabıyık Cad. No: 24 Park Alanı ve Büfe 3.040 m² (PARK ALANI) 25 m² (YAPI) 200,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 216,00.-TL 20/11/2019
11:12
26 Dokuzkavaklar Mah. Ankara Bulvarı No: 82 Park Alanı ve Büfe 3.748 m² (PARK ALANI) 22 m² (CAM BÖLÜM) 28 m² (KAPALI BÖLÜM) 1.250,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 1.350,00.-TL 20/11/2019
11:15
27 Eymir Mah. 137 ada 39 parsel Tarla 10727,15 1.200,00.- TL/YIL 3 YIL 108,00.-TL 20/11/2019
11:18
28 Eymir Mah. 171 ada 2 parsel Tarla 4146,02 500,00.-TL/YIL 3 YIL 45,00.-TL 20/11/2019
11:21
29 Eymir Mah. 172 ada 1 parsel Tarla 4902,65 600,00.-TL/YIL 3 YIL 54,00.-TL 20/11/2019
11:24
30 Eymir Mah. 170 ada 1 parsel Tarla 3853,15 450,00.-TL/YIL 3 YIL 40,50.-TL 20/11/2019
11:27
31 Eldenizli Mah. Eldenizli Sok. No: 41/3 Konut 82,00 300,00.-TL/AY 3 YIL 324,00.-TL 20/11/2019
11:30
32 Fatih Mah. 1925/7 Sok. No: 1/1 1 nolu ATM Alanı 6,00 12.000,00.-TL/YIL 3 YIL 1.080,00.-TL 20/11/2019
11:33
33 Gölemezli Mah. Belediye Cad. No: 27/C Dükkan 6,00 100,00.-TL/AY 3 YIL 108,00.-TL 20/11/2019
11:36
34 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/H Sanayi Dükkanı 45,00 190,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 205,20.-TL 20/11/2019
11:39
35 Gözler Mah. Akgöl Sok. No: 12/I Sanayi Dükkanı 45,00 190,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 205,20.-TL 20/11/2019
11:42
36 Gözler Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 11 Dükkan 40,00 150,00.-TL/AY 3 YIL 162,00.-TL 20/11/2019
11:45
37 Gökpınar Mah. 101 Sok. No: 13 Spor Kompleksi (Halı Saha ve İdari Bina- Trambolin) Spor Kompleksi 500,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 540,00.-TL 20/11/2019
11:48
38 Haytabey Mah. Hürriyet Cad. 159 ada, 7 parsel Tarla 1185,21 500,00.-TL/YIL 3 YIL 45,00.-TL 20/11/2019
11:51
39 Irlıganlı Mah. Atatürk Cad. No: 191/1 Park Alanı 308,00 150,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 162,00.TL 20/11/2019
11:54
40 Kavakbaşı Mah. Kavakbaşı Sok. No: 86 Konut 146,00 100,00.-TL/AY 3 YIL 108,00.-TL 20/11/2019
11:57
41 Kavakbaşı Mah. Kavakbaşı Sok. No: 79/1 Büfe 15,00 100,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 108,00.-TL 20/11/2019
12:00
42 Karahayıt Mah. 153 Çevreyolu Sok. No: 2 Spor Kompleksi (Halı Saha ve İdari Bina) Spor Kompleksi 500,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 540,00.-TL 20/11/2019
12:03
43 Karahayıt Mah. 115 Mezarlık Sok. Park Alanı ve Kafeterya 3.071 m² (PARK ALANI) 259 m² (YAPI) 1.250,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 1.350,00.-TL 20/11/2019
12:06
44 Karataş Mah. Karataş Sok. No: 49/B Kahvehane 112,00 100,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 108,00.-TL 20/11/2019
12:09
45 Karşıyaka Mah. 2346/2 Sok. No: 1 Park Alanı ve Kafeterya 3.061 m² (PARK ALANI) 93 m² (YAPI) 1.000,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 1.080,00.-TL 20/11/2019
12:12
46 Kervansaray Mah. Acıpayam Bulv. No: 72 Park Alanı ve Büfe 630 m² ( PARK ALANI) 40 M² (YAPI) 550,00.- TL+KDV/AY 3 YIL 594,00.-TL 20/11/2019
12:15
47 Kervansaray Mah.Barbaros Bulv. No: 126/A Park Alanı ve Dükkan 745 m² (PARK ALANI) 60 M² (YAPI) 1.200,00.-TL/AY 3 YIL 1.296,00.-TL 20/11/2019
12:18
48 Kervansaray Mah.Barbaros Bulv.No: 146 Park Alanı ve Kafeterya 6.601m² (PARK ALANI) 33 m² (DEPO) 36 m² (WC) 252 m² (GÖLGELİK) 750,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 810,00.-TL 20/11/2019
12:21
49 Kınıklı Mah.Kınıklı Cad. No: 41/1 - 41/2 Park Alanı 570,00 7.500,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 8.100,00.-TL 20/11/2019
12:24
50 Küçükdere Mah. Küçükdere Sok.No:151/A Dükkan 119,00 600,00.-TL/AY 3 YIL 648,00.-TL 20/11/2019
12:27
51 Pamukkale Mah. Simge Sok. No: 4 Spor Kompleksi (Halı Saha ve İdari Bina) Spor Kompleksi 500,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 540,00.-TL 20/11/2019
12:30
52 Pınarkent (Çömleksaz) Mah. 22 parsel Tarla 3000,00 1.000,00.-TL/YIL 3 YIL 90,00.-TL 20/11/2019
12:33
53 Pınarkent Mah.Cumhuriyet Cad. No: 187/A Dükkan 90,00 400,00.-TL/AY 3 YIL 432,00.-TL 20/11/2019
12:36
54 Pınarkent Mah.Cumhuriyet Cad.No: 187/B Dükkan 6,00 100,00.-TL/AY 3 YIL 108,00.-TL 20/11/2019
12:39
55 Pınarkent Mah.Cumhuriyet Cad.No: 187/C Dükkan 30,00 200,00.-TL/AY 3 YIL 216,00.-TL 20/11/2019
12:42
56 Pınarkent Mah.Cumhuriyet Cad. No: 187/D Büfe 17,00 200,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 216,00.-TL 20/11/2019
12:45
57 Uzunpınar Mah. 210 ada, 8 parsel Tarla 5534,86 1.500,00.-TL/YIL 3 YIL 135,00.-TL 20/11/2019
12:48
58 Uzunpınar Mah. 201 Sk. No: 10/1 Sanayi Dükkanı 20,00 175,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 189,00.-TL 20/11/2019
12:51
59 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/C Sanayi Dükkanı 30,00 190,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 205,20.-TL 20/11/2019
12:54
60 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 10/E Sanayi Dükkanı 30,00 190,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 205,20.-TL 20/11/2019
12:57
61 Uzunpınar Mah. 201 Sok. No: 4/C Dükkan 15,00 120,00.-TL/AY 3 YIL 129,60.-TL 20/11/2019
13:00
62 Yeniköy Mah. Yeniköy Sok. No: 238/A Konut 92,00 180,00.-TL/AY 3 YIL 194,40.-TL 20/11/2019
13:03
63 Yunusemre Mah. 6401 Sk. No: 6 Park Alanı ve Büfe 1.320 m² (PARK ALANI) 79 m² (YAPI) 2.100.00.-TL+KDV/AY 3 YIL 2.268,00.-TL 20/11/2019
13:06
64 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan açık ve kapalı pazaryerleri Açık ve Kapalı Pazaryerleri 32 adet Açık
11 adet Kapalı Pazaryeri
25.000,00.-TL+KDV/AY 3 YIL 27.000,00.-TL 20/11/2019
13:09

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR