KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Otopark yeri kiraya verilecektir

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.08.2019 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyas Bey Caddesi Keşan Belediye Binası Çok Amaçlı Pazar Yeri Kompleksi No:23/E Keşan/EDİRNE
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi No:23 adresinde bulunan Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi bodrum katında bulunan -1 Kat Otopark (12.216m2 ) 395 araçlık otopark ve -2 katta bulunan (13.368m2 ) 344 araçlık otopark toplamda ( 25.584m2 ) 739 araçlık kapalı otopark yerleri 3 (Üç) yıllığına kiraya verilip işletilmek üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.

2- Muhammen Araç Sayısı Muhammen Bedel Aylık Muhammen Bedel 3 Yıllık Geçici Teminat
739 15.000TL + K.D.V. 540.000,00TL + K.D.V. 16.200,00TL


3- İhaleye katılacak olan isteklilerden istenecek belgeler;

 1. Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan fotokopisi.
 2. Tüzel kişilerden; 2019 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri.
 3. Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
 4. İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirkülerii
 5. Tüzel Kişiler, Dernekler ve Ortak Girişimler ile ihaleye katılacaklar Türkiye’de tebliğat için adres bildirmek zorundadır.
 6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
 7. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge.
 8. Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce 15 gün içerisinde alınmış belge.
 9. İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
 10. İhaleye katılacakların Keşan Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair Keşan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur yazısı.
 11. İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
 12. İhale Geçici Teminat ve Şartname Bedelinin yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.

4- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Belediye Encümeninin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
5- İhalesi 20.08.2019 Salı günü saat 15.30’da Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyas Bey Caddesi Keşan Belediye Binası Çok Amaçlı Pazar Yeri Kompleksi No:23/E Keşan/EDİRNE adresindeki encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
6- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde ihale anına kadar Belediye mali hizmetler müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir, ancak ihaleye katılıp teklif vereceklerin idarece onaylı şartnameyi 2.500,00TL bedel karşılığında satın alması zorunludur.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR