ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ortahisar Pelitli Mahallesi'nde 6 (altı) adet işyeri ihale ile kiraya verilecektir

ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076526
Şehir : Trabzon / Ortahisar
Semt-Mahalle : PELİTLİ MAH. / BOZTEPE
: 50
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DEN GÜNEBAKIŞ 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KARADENİZ''DEN GÜNEBAKIŞ 13.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 adet işyeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2019 15:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TRABZON ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü


Mülkiyeti Ortahisar Belediyesine ait, Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Pelitli mah. Mimar sinan cad. no:133 adresinde, 477 Ada 1 nolu Parsel de tapuya kayıtlı, aşağıdaki tabloda durumu belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif (artırım)Usulü ile ihale edilerek 3 (üç) yıl süreliğine kiraya verilecektir.

Ada
Parsel
Cinsi Adres Aylık Muh. Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 477/ 1 İşyeri 50 Pelitli mah. Mimar sinan cad. no:133 Bod.Kat 1 nolu Bağ. Bölüm. 1.000,00 360,00 19.11.2019 15:00
2 477/ 1 İşyeri 50 Pelitli mah. Mimar sinan cad. no:133 Bod.Kat 2 nolu Bağ. Bölüm. 1.000,00 360,00 19.11.2019 15:05
3 477/ 1 İşyeri 50 Pelitli mah. Mimar sinan cad. no:133 Bod.Kat 3 nolu Bağ. Bölüm. 1.000,00 360,00 19.11.2019 15:10
4 477/ 1 İşyeri 50 Pelitli mah. Mimar sinan cad. no:133 Zem.Kat 4 nolu Bağ. Bölüm. 1.000,00 360,00 19.11.2019 15:15
5 477/ 1 İşyeri 50 Pelitli mah. Mimar sinan cad. no:133 Zem.Kat 5 nolu Bağ. Bölüm. 1.000,00 360,00 19.11.2019 15:20
6 477/ 1 İşyeri 50 Pelitli mah. Mimar sinan cad. no:133 Zem.Kat 6 nolu Bağ. Bölüm. 1.000,00 360,00 19.11.2019 15:25


İhale, 19.11.2019 tarihinde Salı günü, 15:00 başlangıç saatinde, tablodaki sıraya göre birinden diğerine geçmek suretiyle, Ortahisar Belediyesi Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Şartname ve diğer belgeler, Ortahisar Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, mesai saatleri içerisinde 100,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi alması zorunludur. 2886 Sayılı Kanunda belirlenen şartlara haiz olan herkes ihaleye katılabilir. Kiralama ihalesinin iştirakçinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içinde ihalede belirlenecek olan kira bedelini, % 6 Kesin Teminatı ve Üç yıllık kira bedeli üzerinden, %0,5.69 oranında İhale Karar Pulu Damga vergisini yüklenici peşin ödeyecektir.
İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler : İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;


A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh belgesi,

 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,

 3. Noter tasdikli imza beyannamesi,

 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

 5. İhale iştirak teminatı makbuzu (Şartname makbuzu),

 6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

 7. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

 8. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

 9. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.


B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

 2. Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),

 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

 4. İhale iştirak teminatı makbuzu (Şartname makbuzu),

 5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

 6. Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

 7. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

 8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Kanunun 29.Maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İstenilen belgeler, en geç 19.11.2019 Salı günü ihale saatinden Bir (1) saat öncesine kadar Ortahisar Belediye Başkanlığına teslim edilecektir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR