TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ortahisar Pazarkapı'da 16 (onaltı) adet dükkan ihale edilecektir

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927373
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TAKA 16.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
16 adet dükkan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 14:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gülbaharhatun Mahallesi, Kahramanmaraş Caddesi, No:201 adresinde Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK TAŞINMAZLAR


İlimiz Ortahisar ilçesi, Pazarkapı Mahallesi, tapunun 89 ada, 11-12-19-20-21- ve 22 nolu parseller üzerinde yapımı planlanan ve Köy Ürünleri Pazarı (kadınlar hali) olarak projelendirilen, aşağıda listede bilgileri verilen 36 adet dükkan proje üzerinden 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir. İhale, Gülbaharhatun Mahallesi, Kahramanmaraş Caddesi, No:201 adresinde Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.
Yapılacak kiralama ihalesi, iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren ihalede belirlenecek olan aylık kira bedeli üzerinden, 1 yıllık kira bedeli ve (%6) kesin teminat, kanuni süresi içerisinde, yükleniciden peşin tahsil edilerek sözleşme imzalanacaktır.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLER

 1. Nüfus cüzdan sureti

 2. İkametgah belgesi

 3. Noter tasdikli imza beyannamesi

 4. Geçici teminat bedeli veya teminat mektubu

 5. Şartname alındı makbuzu

 6. Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

 7. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi

 8. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

 9. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi

 10. İlgili Esnaf ve Sanatkarlar odasına Köy Ürünleri Pazarı ihalesine ilişkin ilk ihale tarihi olan 08/10/2018 tarihinden önce kayıtlı olduğuna dair belge.

 11. Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde belediyece hakkında kira borcundan dolayı kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş veya bu nedenle tahliye edilmemiş olmak.( Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığından alınacak belge)

 12. Ticari faaliyette bulunulan yapının Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi Alanı, Tabakhane Vadisi Rekreasyon Alanı İnşaatı ile Bağlantı Yolu ve Karayolları Bölge Müdürlüğünce yapımı devam eden Mumhaneönü Kavşağı projesi içerisinde bulunduğunu belgelemek.(Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından alınacak belge)

 13. Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi Alanı, içinde olup yıkılmayacak yapılarda ticari faaliyette bulunanlar bu ihaleye katılamaz. (İhaleye girmek isteyenler ticari faaliyette bulunduğu yapının yıkıldığına veya yıkılacağına dair belgeyi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığından alacaktır)

 14. Vergi mükellefi olmak.(Köy Ürünleri Pazarı ihalesine ilişkin ilk ihale tarihi olan 08/10/2018 tarihinden önce işyerinin de adresini içerecek şekilde vergi mükellefi olduğunu belgelemek)

 15. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

 16. Bir istekli sadece bir işyeri için teklif verebilir.

 17. Belediye tarafından yapılacak olan Yeni Köy Ürünleri Pazarı (Kadınlar Hali)’nde yer kiralamamış olmak.30-31.10.2018, 01.11.2018, 04.12.2018 ve 25.12.2018 tarihlerinde yapılan kiralama ihalesinde üzerine dükkan ihale edilenler bu ihaleye katılamaz. Üzerine dükkan yapılmadığına dair taahhütname.

TÜZEL KİŞİLER

 1. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

 2. Noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

 3. Geçici teminat bedeli veya teminat mektubu

 4. Şartname alındı makbuzu

 5. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi

 6. 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

 7. İlgili Esnaf ve Sanatkarlar odasına Köy Ürünleri Pazarı ihalesine ilişkin ilk ihale tarihi olan 08/10/2018 tarihinden önce kayıtlı olduğuna dair belge.

 8. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi

 9. Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

 10. Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde belediyece hakkında kira borcundan dolayı kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş veya bu nedenle tahliye edilmemiş olmak.( Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığından alınacak belge)

 11. Ticari faaliyette bulunulan yapının Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi Alanı, Tabakhane Vadisi Rekreasyon Alanı İnşaatı ile Bağlantı Yolu ve Karayolları Bölge Müdürlüğünce yapımı devam eden Mumhaneönü Kavşağı projesi içerisinde bulunduğunu belgelemek.(Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından alınacak belge)

 12. Tabakhane Kentsel Dönüşüm Projesi Alanı, içinde olup yıkılmayacak yapılarda ticari faaliyette bulunanlar bu ihaleye katılamaz. (İhaleye girmek isteyenler ticari faaliyette bulunduğu yapının yıkıldığına veya yıkılacağına dair belgeyi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığından alacaktır)

 13. Vergi mükellefi olmak.(Köy Ürünleri Pazarı ihalesine ilişkin ilk ihale tarihi olan 08/10/2018 tarihinden önce işyerinin de adresini içerecek şekilde vergi mükellefi olduğunu belgelemek)

 14. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

 15. Bir istekli sadece bir işyeri için teklif verebilir.

 1. Belediye tarafından yapılacak olan Yeni Köy Ürünleri Pazarı (Kadınlar Hali)’nde yer kiralamamış olmak.30-31.10.2018, 01.11.2018, 04.12.2018 ve 25.12.2018 tarihlerinde yapılan kiralama ihalesinde üzerine dükkan ihale edilenler bu ihaleye katılamaz. Üzerine dükkan yapılmadığına dair taahhütname.

Tüm bu belgeler, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanarak, İhalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 100,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. İlan olunur.

Sıra No Cinsi Bağ Böl. Aylık Kira Kira Geçici İhale İhale
Bedeli Süresi Teminat Tarihi Saati
1 Dükkan Zemin 22 8,52 350,00 TL 10 Yıl 1.260,00 TL 22.01.2019 14:40
2 Dükkan 1. Kat 3 5,66 250,00 TL 10 Yıl 900,00 TL 22.01.2019 14:50
3 Dükkan 1. Kat 4 6,34 250,00 TL 10 Yıl 900,00 TL 22.01.2019 14:55
4 Dükkan 1. Kat 5 5,78 250,00 TL 10 Yıl 900,00 TL 22.01.2019 15:00
5 Dükkan 1. Kat 13 4,53 225,00 TL 10 Yıl 810,00 TL 22.01.2019 15:10
6 Dükkan 1. Kat 14 5,45 220,00 TL 10 Yıl 792,00 TL 22.01.2019 15:20
7 Dükkan 1. Kat 15 4,53 225,00 TL 10 Yıl 810,00 TL 22.01.2019 15:25
8 Dükkan 1. Kat 16 5,50 220,00 TL 10 Yıl 792,00 TL 22.01.2019 15:35
9 Dükkan 1. Kat 25 9,60 480,00 TL 10 Yıl 1.728,00 TL 22.01.2019 15:40
10 Dükkan 1. Kat 27 4,53 225,00 TL 10 Yıl 810,00 TL 22.01.2019 15:50
11 Dükkan 1. Kat 28 4,76 190,00 TL 10 Yıl 684,00 TL 22.01.2019 15:55
12 Dükkan 1. Kat 29 4,53 225,00 TL 10 Yıl 810,00 TL 22.01.2019 16:00
13 Dükkan 1. Kat 30 4,76 190,00 TL 10 Yıl 684,00 TL 22.01.2019 16:10
14 Dükkan 1. Kat 31 9,60 480,00 TL 10 Yıl 1.728,00 TL 22.01.2019 16:15
15 Dükkan 1. Kat 33 9,60 480,00 TL 10 Yıl 1.728,00 TL 22.01.2019 16:20
16 Dükkan 1. Kat 35 9,60 480,00 TL 10 Yıl 1.728,00 TL 22.01.2019 16:25

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR