KIZILTEPE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki nişasta fabrikası icradan satılıktır

KIZILTEPE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962447
Şehir : Mardin / Kızıltepe
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/1067 ESAS
Muhammen Bedeli
:
9,327,016 TL
Birinci Satış Günü
:
19.04.2019 15:00
İkinci Satış Günü
:
17.05.2019 15:00
Satış Yeri
:
AY NİŞASTA ENTEGRE GIDA SAN . VE TİC. A.Ş ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. BULV. 20.SK. KIZILTEPE /MARDİN 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KIZILTEPE
İCRA DAİRESİ
2017/1067 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Mardin ili Kızıltepe ilçesi Yukarıazıklı Mahallesi 133 ada 2 nolu parselin vasfının tapu kaydında İdari Sosyal Bina İle Kompozit Üretim Depo Ünitesi ve Arsası olarak geçtiği, 2 nolu parselin tapu alanı ise 35000.00 m² olarak geçtiği, 2 nolu parselin tamamı Ay Nişasta Entegre Gıda San. ve Tic. AŞ adına kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan ölçüm sonucu; 1 katlı kurutma binası alanı=2603.24 m2, 3 katlı İşletme binası alanı=1220.09 m2,1 katlı hava dolum biodezel binası alanı=2576.80 m2,1 güvenlik binası alanı=42.00 m2,2 katlı idari bina alanı=272.00 m2, 3 katlı kazan dairesi alanı( 1 ve 2. Kat betonarme 3. kat üstü sac kaplı)=563.80 m2,üretim tankı üst saclı kapladığı alan 240.00 m2, Bahçe zeminin 6100.00m2'si beton olduğu, demiralizelerin üstü sac olduğu ve kapladığı 160.00 m2 olduğu ve 1 katlı kömürlük binası alanı(Kömürlük binasının altı perde duvar çatısı ve perde duvar üstü sacla kaplı)=1063.22 m2 olduğu yapılan ölçüm sonucu tespit edilmiştir.
133 ADA 2 PARSELİN YERİ, KONUMU VE MEVKİİ; 133 ADA 2 NOLU parsel Organize sanayi bölgesi Ay Nişasta Entegre Gıda San.ve Tic. AŞ Kızıltepe/MARDİN
133 ADA 2 NOLU PARSELİN İMAR DURUMU; 133 ADA 2 NOLU parsel şehir imar planı dışında Oganize sanayi bölgesinde yer almaktadır.
DAVA KONUSU 133 ADA 2 PARSEL VE PARSEL ÜZERİNDE YERALAN TAŞINMAZLARIN İNCELENMESİ;
Mardin ili Kızıltepe ilçesi Yukarıazıklı Mahallesi 133 ada 2 nolu parsel üzerinde yer alan;
1 katlı kurutma binası alanı=2603.24 m2,
3 katlı İşletme binası alanı=1220.09 m2,
1 katlı hava dolum biodezel binası alanı=2576.80m2,
1 güvenlik binası alanı=42.00m2,
2 katlı idari bina alanı=272.00m2,
3 katlı kazan dairesi alanı( 1 ve 2. Kat betonarme 3. kat üstü sac kaplı)=563.80m2,
Bahçe zeminin 6100.00m2?si beton olduğu,
1 katlı kömürlük binası alanı(Kömürlük binasının altı perde duvar çatısı ve perde duvar üstü sacla kaplı)=1063.22 m2olmak üzere dava konusu taşınmazın yaklaşık 6 yıllık olduğu tahmin edilmiştir.
DEĞERLENDİRME(İNŞAAT): Yaklaşık olarak maliyet hesabında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016/29679 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2016 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ, taşınmazın hâlihazır durumu ile malzeme ve işçilik kalitesi, eklentisi,02.12.1982/15886 tarihli resmi gazetede yayınlanan aşınma payları,arsa payı değeri için, taşınmazın bulunduğu mevkii ve konumu da dikkate alınarak serbest piyasa araştırması yapılmış ve buna göre değer tespit edilmiştir.
Davaya konu olan parsel üzerindeki yapıların; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016/29679 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2016 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğdeki 2C sınıfı. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton, betonarme ve çelik yapılar) yapılarına benzer yapılar sınıfında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.Tebliğde bu tür yapılar için m2 birim değer 460,00 TL/m2 olarak belirtilmiştir.
Mardin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün ilgili taşınmaz üzerinde OSBK 'nun 15. maddesinin göz önünde bulundurularak, Mardin OSB müdürlüğünün 19/06/2018 tarih ve 2018/466 sayılı yazısı ekinde belirtilen; Katılımcı nitelikleri açısından satışın yönetmelik hükümlerindeki imalat gruplarına açık olduğu bildirilmiştir.
OSB uygulama yönetmeliği uyarınca OSB’lerde Kurulamayacak Tesisler, Tesislerde Aranacak Nitelikler,
Kurulamayacak tesisler
MADDE 101 – (Değişik:RG-11/5/2018-30418)
(1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:
a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;
1) Ham petrol rafinerileri,
2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri,
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
b) Karma OSB’lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
7) Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri,
8) Katı atık ayrıştırma tesisleri, atık geri kazanım tesisleri ile her türlü çöp, tıbbi, toksit ve tehlikeli atıkların yakılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler, kurulamaz.
(2) Bu madde hükmünden;
a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler ve ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji üreten tesisler,
b) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması şartı ile OSB’nin, kendi katı atıkları ve müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı tesisler,müstesnadır.
(3) OSB; karma OSB’lerde, OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.
Temel şartlar
MADDE 102 – (1) OSB’de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,
ç) OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması.
Ayrıca İhale alıcısının tapu kaydında belirtilen 4562 sayılı OSB bölgeleri kanununnun 106. maddesi 2 fıkrasına göre taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB den uygunluk görüşü alınması zorunluluğu nedeni ilebu uygunluğun alına bilmesi içinMardin OSB Müdürlüğünün 19/06/2018tarih ve 2018/466 sayılı yazısı 7.912.845,46 TL alacağının nakten ödenmesi veya ödeme taahhüdünde bulnulması halinde satışa iştirak edebilmesi için bu hususun göz önünde bulundurulması gerekir
Yüzölçümü : 35.000 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Şehir imar planı dışında Organize Sanayi Bölgesinde yer almaktadır.
Kıymeti : 9.327.016,75 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 19/04/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 17/05/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : AY NİŞASTA ENTEGRE GIDA SAN . VE TİC. A.Ş ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. BULV. 20.SK. KIZILTEPE /MARDİN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1067 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR