İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Numune, Çay ve Denizciler mevkinde dükkanlar 3 yıllığına kiraya verilecektir

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İskenderun Belediye Başkanlığı tarafından bir çok mahallede çeşitli vasıflarda bir çok gayrimenkul ihaleyle kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
İskenderun
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İskenderun Belediyesi Encümen odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL KİRA İHALESİ İLANI

S/
N
İlçesi Mahallesi Dosya No Mıntıka Ada Parsel Kiralanacak
Alan
İhaleye Çıkacak Dükkan Numaraları Fiili Durumu Muhammen Bedel
(Yıllık)
Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale
Saati
1 İskenderun Numune E.1281 E.1279 E.1278 E.1284 E.1283E.1277 E.790 E.798 E.789 E.787 E.786 E.785 E.784 E.783 E.793 E.796
E.1280 E.1285
E.782 E.799 E.800 E.797 E.1282
E.781 E.803 E.804 E.805 E.809 E.806
Şevre- Aşkarbeyli - 48-96-168 (16 m2) 4-11-12-17-18-21-27-28-29-33-34-35-37-38-47-48-49-50-51-53-55-56-87-92-96-97-126-127-128
(Dükkan)
Fuzuli Şagilin Kullanımında 5,820.00 TL 1,746.00 TL 19.11.2019 14:00
17:00
arası
2 İskenderun Numune E.792 E.791 E.801 Şevre- Aşkarbeyli - 48-96-168 (12 m2) 2-39-70
(Dükkan)
Fuzuli Şagilin Kullanımında 4,860.00 TL 1,458.00 TL 19.11.2019 14:00
17:00
arası
3 İskenderun Numune E.1038 Şevre - 48 445 m2
(açık ve kapalı alan)
(Büfe / Kafe)
(Red Kit Kafe)
Fuzuli Şagilin Kullanımında 10,000.00 TL 3,000.00 TL 19.11.2019 14:00
17:00
arası
5 İskenderun Çay E.1000 E.999
E.998 E.1011 E.1010 E.1009
1.Mıntıka - 1952 (87 m2) A Blok
K:3 No:11
K:3 No:13
K:3 No:14
K:4 No:16
K:4 No:17
K:4 No:18
K:3 No:11
(Fuzuli Şagilin Kullanımında )


Boş
15,675.00 TL
(Her daire için)
4,702.50 TL 19.11.2019 14:00
17:00
arası
6 İskenderun Çay E.1008 E.1007 1. Mıntıka - 1952 (87 m2) B Blok
K:2 No:30
K:3 No:33
Boş 15,675.00 TL
(Her daire için)
4,702.50 TL 19.11.2019 14:00
17:00
arası
7 İskenderun Denizciler E.1037 Bitişik İdarenin hüküm ve tasarrufu altında Kapalı Alan:54m2
Açık Alan:135 m2 Toplam:189 m2
-
Dükkan
Fuzuli Şagilin Kullanımında 43,925.00 TL 13,177.00 TL 19.11.2019 14:00
17:00
arası


1- Yukarıda sıra numaraları 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olan tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre 1 yıllık muhammen bedelleri belirtilen yerler Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.
2- İhale İskenderun Belediyesi Encümen odasında toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
3- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde İskenderun Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz alınabilir.
5- İhaleye gireceklerin Belediyemize borcu bulunmaması gerekmektedir.
6- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç ihale günü saat 10:00’a kadar, geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu, ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyemize borcu yoktur evrakı alınarak Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2019 yılı içerisine de alınmış sicil kayıt belgesi, vergi kimlik numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerinin belirtilen saatten önce Müdürlüğümüze teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7- İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile de iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.
8- İhale ilgili tüm masraflar, ihaleyi kazanana aittir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR