NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Nilüfer'de kahvehane ve dükkan ihale ile kiraya verilecektir

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- 150,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 162,00 TL Geçici teminatlı, Unçukuru Mah. 106 ada, 16 parselde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 94 m2 lik 20/B-20/C nolu Kahvehanenin 3 yıl süre ile kiralanması işi,
2- 200,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 216,00 TL Geçici teminatlı, Maksempınar Mah. Mezarlık (580) Sk. 103 ada, 14 parsel No:2A’da bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan 49,00 m2 lik dükkanın Kahvehane olarak 3 yıl süre ile kiralanması işi,
3- 500,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 540,00 TL Geçici teminatlı, Ataevler Mah. 1248 ada, 4 parsel A Blok Bodrum Kat 22,69 m2 lik 11 nolu bağımsız bölümdeki dükkanın 3 yıl süre ile kiralanması işi 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre ayrı ayrı Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 19/12/2018 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır. Şartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

İhalelere iştirak edecek şahısların;
a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),
c) Vekaleten başvurularda vekaletname,
d) Nüfus Cüzdan örneği,


İhalelere iştirak edecek tüzel kişilerin;
a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b) 2018 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
c)Vekaleten başvurularda vekaletname,
d)Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Encümenimize müracaatları ilan olunur.

www.nilufer.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR