NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Niksar Belediyesi'ne ait 2 adet işyeri ihale ile satılacaktır

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078096
Şehir : Tokat / Niksar
Semt-Mahalle : İSMETPAŞA MAH. / NİKSAR
Yayınlandığı Gazeteler

NİKSAR DANİŞMEND 12.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
NİKSAR DANİŞMEND 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Niksar Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu, Niksar/Tokat
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

NİKSAR İLÇESİ İSMETPAŞA MAHALLESİ DANİŞMEND GAZİ BULVARI ÜZERİNDE BULUNAN 768 ADA 8 NO.LU PARSELİNDE BULUNAN MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT BAĞLAR MAHALLESİ DANİŞMEND GAZİ BULVARI NO:221 ADRESİNDEKİ “GALERİCİLER SİTESİ” A BLOK 2 VE 3 NO.LU BAĞIMSIZ BÖLÜMLER OLMAK ÜZERE 2 (İKİ) ADET İŞYERİ VASIFLI BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR


Niksar Belediye Başkanlığından:

Belediye Meclisinin 02.01.2018 tarih ve 18/14 tarihli kararı ile Belediye Encümeninin 22.10.2019 tarih ve 19/249 sayılı kararıyla satışına karar verilen Niksar ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Danişmend Gazi Bulvarında bulunan tapunun 768 ada 8 no.lu parselinde 145’er m² lik (1/20 Arsa Payı) Asma Katlı A Blok 2 ve 3 no.lu vasıflı bağımsız bölümler olmak üzere toplam 2 (iki) adet işyerinin satışı ihaleye çıkartılacaktır.

1) Encümen Kayıt no : 22.10.2019-19/249 (2 Adet İşyeri Satışı)

2) İhaleye Dair Bilgiler

İHALE ADI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TARİH SAAT
İsmetpaşa Mahallesi Danişmend Gazi Bulvarı 768 ada 8 no.lu parselde bulunan A Blok 2 nolu bağımsız bölümün satışı.

275.000,00

8.250,00

26.11.2019

11,00

İsmetpaşa Mahallesi Danişmend Gazi Bulvarı 768 ada 8 no.lu parselde bulunan A Blok 3 nolu bağımsız bölümün satışı.

275.000,00

8.250,00

26.11.2019

11,15


3) İhalenin Yapılacağı Yer : Niksar Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu, Niksar/Tokat

4) İhale Usulü : 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine İstinaden Açık Teklif Usulüyle Artırma

5) İhale Şartnamesi : Niksar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Niksar/Tokat adresinden temin edilebilir.

6) İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenilen Belgeler:
a) Gerçek Kişiler
a- Kimlik Fotokopisi
b- Adres Beyanı
c- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen geçici teminat
d- Vekaleten Katılınması halinde Noter Tasdikli Vekaletname

b) Tüzel Kişiler
a- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri
b- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c- 2886 Sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen geçici teminat
d- Vekaleten katılınması halinde Noter tasdikli vekaletname

7) İhaleye katılmak isteyenlerin İhale Saatinden önce İhale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLANEN DUYRULUR. 31.10.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR