NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Nallıhan Belediyesi'ne ait muhtelif taşınmazlar kiraya verilecektir

NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047232
Şehir : Ankara / Nallıhan
Yayınlandığı Gazeteler

NALLIHAN''IN SESİ 10.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlçemiz içerisindeki 5 (Beş) adet işyeri ve 10 (On) adet tarım arazisi olmak üzere toplam 15 (On beş) adet taşınmaz, 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince açık artırma ihale usulü 3 (Üç) yılığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
23.09.2019 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nallıhan Belediyesi Hizmet Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR


İlçemiz içerisindeki 5 (Beş) adet işyeri ve 10 (On) adet tarım arazisi olmak üzere toplam 15 (On beş) adet taşınmaz, 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi gereğince açık artırma ihale usulü 3 (Üç) yılığına kiraya verilecektir.

İhale 24 Eylül 2019 Salı günü saat 10:00’ da Belediyemiz Hizmet Binasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

KİRALANACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ
S.
NO
TAŞINMAZIN VASFI KİRALANACAK TAŞINMAZIN ADRESİ MİKTARI
M2
MUHAMMEN KİRA BEDELİ-TL GEÇİCİ TEMİNATBEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
AYLIK YILLIK
1 Çay Ocağı-Büfe Çayırhan Mahallesi Terminali No:11 10,64 100,00 - 108,00 24.09.2019 10-00
2 Büro Çayırhan Mahallesi Ankara-İstanbul Caddesi No:19 120,00 650,00 - 702,00 24.09.2019 10-00
3 Çay Bahçesi- Büfe Çayırhan Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi Göl Kenarı No:1 30,00 1.840,00 - 1.987,20 24.09.2019 10-00
4 Çay Bahçesi- Büfe Aliağa Mahallesi Depo Sokak-Akşemsettin Seyir Terası No:0 34,00 160,00 - 172,80 24.09.2019 10-00
5 Balık Lokantası Aliağa Mahallesi Ankara-İstanbul Cad. No:5 50,00 1.350,00 - 1.458,00 24.09.2019 10-00
6 Çeltik Tarlası Karaköy Mahallesi Köyönü Bağlar Mevkii 135 ada 1 no.lu parsel 3.121,36 - 630,00 56,70 24.09.2019 10-00
7 Çeltik Tarlası Karaköy Mahallesi Köyönü Bağlar Mevkii 146 ada 11 no.lu parsel 8.801,25 - 1.760,00 158,40 24.09.2019 10-00
8 Çeltik Tarlası Karaköy Mahallesi Öte Yaka Mevkii 121 ada 21 no.lu parsel 2.164,52 - 435,00 39,15 24.09.2019 10-00
9 Kıraç Tarla Karaköy Mahallesi Aşağı Kır Mevkii 175 ada 24 no.lu parsel 4.226,04 - 500,00 45,00 24.09.2019 10-00
10 Çeltik Tarlası Karaköy Mahallesi Topoğlubükü Mevkii 182 ada 10 no.lu parsel 1.825,69 - 365,00 32,85 24.09.2019 10-00
11 Sulu Kıraç Tarla Karaköy Mahallesi Yukarı Kır Mevkii 159 ada 15 no.lu parsel 6.453,02 - 380,00 34,20 24.09.2019 10-00
12 Sulu Kıraç Tarla Karaköy Mahallesi Yukarı Kır Mevkii 148 ada 7 no.lu parsel 6.794,53 - 400,00 36,00 24.09.2019 10-00
13 Sulu Kıraç Tarla Karaköy Mahallesi Aşağı Kır Mevkii 176 ada 24 no.lu parsel 11.387,89 - 670,00 60,30 24.09.2019 10-00
14 Kıraç Tarla Karaköy Mahallesi Aşağı Kır Mevkii 184 ada 6 no.lu parsel 8.558,10 - 500,00 45,00 24.09.2019 10-00
15 Sulu Kıraç Tarla Karaköy Mahallesi Yukarı Kır Mevkii 161 ada 6 no.lu parsel 6.773,74 - 400,00 36,00 24.09.2019 10-00


İhaleye katılabilmek için isteklilerin 23/09/2019 Pazartesi günü saat 17-00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur:

1-) Gerçek kişiler için:

İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa faks ve e-posta adresleri), İsteklinin Nallıhan Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Onaylı Yerleşim Yeri Belgesi, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekaletname, Adli Sicil Kaydı.

2-) Tüzel kişiler için:

İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, Adli sicil kaydı (şirketi temsile yetkili şirket müdürleri tümü için)

Belgeler dosya içerisinde 23/09/2019 Pazartesi günü saat 17-00’e kadar, Nallıhan Belediye ek hizmet binamızda bulunan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

İhale şartnamesi 50,00.-TL karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabidir.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR