ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Ünye Belediyesi'ne ait işyerleri ihale ile kiraya verilecektir

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064521
Şehir : Ordu / Ünye
Semt-Mahalle : ATATÜRK MAH. / ÜNYE
: 26
Yayınlandığı Gazeteler

ÜNYE KENT 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ÜNYE KENT 14.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
26 m² lik  1 adet dolmuş durağı niteliğindeki işyerinin kiraya verilmesi işi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Atatürk Mahallesi Pelitlik Sok. No:28
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.10.2019 14:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8 ADET İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

1.Ünye Belediyesinin mülkiyetinde veya görev, yetki sorumluluk alanı içerisinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen yerler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra No: Mevkii Nevi Yıllık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli Kira Süresi İhale Tarihi İhale Saati
1 Atatürk Mahallesi Pelitlik Sok. No:28 de bulunan 26 m² lik 1 adet dolmuş durağı niteliğindeki işyerinin kiraya verilmesi işi. 12.000,00 TL
(KDV Dahil)
1.080,00 TL 3 Yıl 21.10.2019 14:10
2 Liseler Mahallesi Belediye Cad. No:94/A da bulunan 6 m² lik 1 adet taksi durağı niteliğindeki işyerinin kiraya verilmesi işi. 6.000,00 TL
(KDV Dahil)
540,00 TL 3 Yıl 21.10.2019 14:20
3 Çınarlık Mahallesi Çınarlık Cad. No:75 de bulunan 11 m² lik 1 adet taksi durağı niteliğindeki işyerinin kiraya verilmesi işi. 6.000,00 TL
(KDV Dahil)
540,00 TL 3 Yıl 21.10.2019 14:30
4 Liseler Mahallesi Belediye Cad. No:84/A da bulunan 18,12 m² lik 1 adet işyerinin kiraya verilmesi işi. 10.000,00 TL
(KDV Dahil)
900,00 TL 3 Yıl 21.10.2019 14:40
5 Ortayılmazlar Mahallesi Poyraz Sok. No:1/B de bulunan 7 m² lik 1 adet işyerinin kiraya verilmesi işi. 2.400,00 TL
(KDV Dahil)
216,00 TL 3 Yıl 21.10.2019 14:50
6 Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3/1D de bulunan 3 m² lik 1 adet lostra niteliğindeki işyerinin kiraya verilmesi işi. 1.800,00 TL
(KDV Dahil)
95,00 TL 1 Yıl 9 Ay 21.10.2019 15:00
7 Çamurlu Mahallesi Saray Cad. No:22 de bulunan 450 m² lik 1 adet hamam niteliğindeki işyerinin kiraya verilmesi işi. 30.000,00 TL
(KDV Dahil)
4.200,00 TL 4 Yıl 8 Ay 21.10.2019 15:10
8 Liseler Mahallesi Hükümet Cad. No:115 de bulunan 75 m² lik kapalı alan 500 m² açık alandan oluşan 1 adet çay ocağı ve bahçesi niteliğindeki işyerinin kiraya verilmesi işi. 150.000,00 TL
(KDV Dahil)
13.500,00 TL 3 Yıl 21.10.2019 15:30


2- Şartname ve ekleri Plan ve Proje Müdürlüğünden görülebilir ve temin edebilirler.
3- İhaleler Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU adresinde bulunan Ünye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile yapılacaktır.
4- İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı gün saat 10:00 ‘a kadar Ünye Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.
- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN :

 • İkametgah belgesi,

 • Nüfus cüzdan sureti,

 • İhalenin yapılacağı tarihten önce, en fazla bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

 • Geçici teminat mektubu(banka teyit yazısı ile beraber) veya makbuzu,

 • Vekâleten katılması halinde; ihalenin yapılacağı tarihten önce, en fazla bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

 • Adli Sicil Kaydı.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

 • İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapılacağı tarihten önce, en fazla bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

 • Geçici teminat mektubu (banka teyit yazısı ile beraber)veya makbuzu,

 • Vekâleten katılması halinde ihalenin yapılacağı tarihten önce, en fazla bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

 • Adli Sicil Kaydı (Limited Şirketlerinde şirket müdürünün, Anonim Şirketlerinden yönetim kurulunun tamamının).

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
D) Ünye Belediyesine doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR