ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti OBB'ye ait işyerleri ihale ile kiraya verilecektir

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şarkiye Mahallesi Yükçülük sok. No:2 K:1 Altınordu/ORDU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

 1. Ordu Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde veya görev, yetki sorumluluk alanı içerisinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen yerler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra

Adres

Muhammmen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati
1 Perşembe İlçesi Düz Mahalle Atatürk Bulvarı No: 279/J adresinde bulunan 36,27 m²’lik büfe işletmeciliği. 13.000,00 TL
KDV Dahil
1.170,00 TL
28.08.2019 14:00
2 Altınordu İlçesi Bahçelievler Mahallesi Tayfun Gürsoy Parkı Uçak Anıtı arkasında bulunan 1 nolu akülü çocuk arabası işletme alanı
28.500,00 TL
K.D.V Dahil

2.565,00 TL

28.08.2019

14:03
3 Altınordu İlçesi Bahçelievler Mahallesi Tayfun Gürsoy Parkında bulunan 2 nolu akülü çocuk arabası işletme alanı,
28.500,00 TL
K.D.V Dahil

2.565,00 TL

28.08.2019

14:06
4 Altınordu İlçesi Şarkiye Mahallesi Teleferik Alt İstasyonu çevre düzenleme sahası içerisinde toplam 2 m² kullanım alanlı simit satış noktası,
16.000,00TL
K.D.V Dahil

1.440,00 TL

28.08.2019

14:09
5 Altınordu İlçesi Karapınar Mahallesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Satış halinde bulunan 42.24 m² Kahvehane olarak kullanılacak işyeri
18.000,00TL
K.D.V Dahil

1.620,00 TL

28.08.2019

14:12
6 Altınordu İlçesi Uzunmusa Mahallesi 65,00 m² kullanım alanlı bina, telekomünikasyon hizmetlerinde kullanılmak üzere
3.500,00TL
K.D.V Dahil

315,00 TL

28.08.2019

14:15
7 Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Polis İnkur Caddesi Fatsa Otogarı 2 m² kullanım alanlı simit satış noktası
22.000,00 TL
K.D.V Dahil

1.980,00 TL

28.08.2019

14:18
8 Ünye İlçesi Liseler Mahallesi Hükümet Caddesinde bulunan 8,10 m² 121/C nolu işyeri
12.500,00 TL

1.125,00 TL

28.08.2019

14:21
9 Ünye İlçesi Liseler Mahallesi Hükümet Caddesinde bulunan 12,69 m² 121/F nolu işyeri
15.700,00 TL

1.413,00TL

28.08.2019

14:24
10 Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 274/22 nolu 16,00 m² kullanım alanlı çay ocağı büfesi.
30.800,00 TL
K.D.V Dahil

2.772,00 TL

28.08.2019

14:27
11 Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan 274/E nolu 12,00 m² kullanım alanlı kafeterya-hazır unlu mamullerin satışı işyeri
19.000,00 TL
K.D.V Dahil

1.710,00 TL

28.08.2019

14:30


2- Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı – Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.
3- İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük sok. No:2 K:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile yapılacaktır.
4- İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00 ‘a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

A) Gerçek Kişiler :

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Şartnamede belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu..
 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. (İhale şartnamelerinde belirtilmiştir.)
 7. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (Şartnamelerinde belirtilmiştir.)
 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 11. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)
 1. Tüzel Kişiler :
 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. .
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. (İhale şartnamelerinde belirtilmiştir.)
 4. Şartnamede belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 5. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (Şartnamelerinde belirtilmiştir.)
 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 8. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi.”
 9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği .
 10. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR