AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlar kiraya verilecektir

AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 adet taşınmaz
İşin Yapılacağı Yer
:
Efeler/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.11.2019 14:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

SıraNo A d r e s
M2
Niteliği

İ h a l e

T a r i h i

İhale
Saati
Yıllık Muh. Bedel
+ K.D.V.
3 yıllık Muh.Bed.
Karşılığı Geç. Tem.
1 Dalama Mah. Remzi Çilengir Cd. No:19 18.00 Ticarethane 13.11.2019 14:10 4.200,00 TL
+ KDV
378,00 TL.
2 Gölhisar Mah.(1773 Parsel) No:338/1 30.00 Depo 13.11.2019 14:15 2.160,00 TL
+ KDV
194,40 TL.
3 Osman Yozgatlı Mah. Eski Çine Cad. No:4 242.00 Büro 13.11.2019 14:20 5.400,00 TL
+ KDV
486,00 TL.
4 Tepecik Mah. Şht. P.Er M. Ali Tosun Bul. No:69 31.00 Büro 13.11.2019 14:25 3.240,00 TL
+ KDV
291,60 TL.
5 Umurlu Mah. Rıfat Tunçbilek Cad.Hal Tes. No:34 143.00 Ticarethane 13.11.2019 14:30 20.400,00 TL
+ KDV
1.836,00 TL.
6 Umurlu Mah. Rıfat Tunçbilek Cad.Hal Tes. No:38 20.00 Ticarethane 13.11.2019 14:35 4.200,00 TL
+ KDV
378,00 TL.
7 Umurlu Mah. Denizli Karayolu üzeri Hal Tes. No:128 204.75 Ticarethane 13.11.2019 14:40 24.000,00 TL
+ KDV
2.160,00 TL.
8 Umurlu Mah. Denizli Karayolu üzeri Hal Tes. No:130 66.00 Ticarethane 13.11.2019 14:45 14.400,00 TL
+ KDV
1.296,00 TL.
9 Umurlu Mah. Denizli Karayolu üzeri Hal Tes. No:132 20.00 Ticarethane 13.11.2019 14:50 5.400,00 TL
+ KDV
486,00 TL.
10 Umurlu Mah. Denizli Karayolu üzeri Hal Tes. No:134 20.00 Ticarethane 13.11.2019 14:55 5.400,00 TL
+ KDV
486,00 TL.
11 Umurlu Mah. Denizli Karayolu üzeri Hal Tes. No:136 19.89 Ticarethane 13.11.2019 15:00 7.200,00 TL
+ KDV
648,00 TL.
12 Girne Mah.2199 Sok.Fırat Lokmacı Parkı içi 12.00 Büfe 13.11.2019 15:05 8.160,00 TL
+ KDV
734,40 TL.
13 Gölhisar Mah. Dalama Karayolu üzeri No:338-338/E 141.00 Ticarethane 13.11.2019 15:10 6.420,00 TL
+ KDV
577,80 TL.


2-İhale 13/11/2019 Çarşamba günü saat 14.05’de Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah ilmühaberi, ve dosya bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Ç.T.V.,vs.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı, ve dosya bedelini en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.Posta ile yapılacak müracaatlarda, meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 50,00 (Elli) TL’lik şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

6- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.

- İş bu ilan 6 (Altı) maddeden ibarettir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR