NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti belediyeye ait kebap ocağı kiraya verilecek

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ayvaz Mahallesi Ayvaz Sokak 1/B adresindeki işyerinin ( Ayvaz Parkı Kebap Ocağı ) 3 yıl müddetle kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

Belediye Encümeninin 30.04.2019 tarih ve 19/77 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ayvaz Mahallesi Ayvaz Sokak 1/B adresindeki işyerinin ( Ayvaz Parkı Kebap Ocağı ) 3 yıl müddetle aylık kirası, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, 28.05.2019 tarihinde aşağıda belirtilen saat ve muhammen bedel üzerinden Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İsteklilere duyurulur. 03.05.2019

İHALEYE ÇIKARILAN TAŞINMAZIN

İşyeri MUHAMMEN BEDEL(/Yıl ) GEÇİCİ TEMİNAT( ) TARİH SAAT
Ayvaz Mahallesi Ayvaz Sokak 1/B adresinde bulunan işyeri ( Kebap Ocağı ) 5.000,00 450,00 28.05.2019 10:30

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI





İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR