NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti belediyeye ait işyerlerinin satış ihalesi yapılacaktır

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Nitelikleri tabloda belirtilen taşınmazların satış ihalesi yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.05.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Niksar Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Niksar Belediye Başkanlığından;
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi yapılacaktır.
1 – Encümen Kayıt No : 30.04.2019 / 19-74
2 – Taşınmaza dair bilgiler :
a ) İli : Tokat
b ) İlçesi : Niksar
c ) Ada No : 768
d ) Parsel : 8
e ) Satışa Konu Belediye Hisse oranı : Tamamı
f ) Adres : İsmetpaşa Mahallesi Danişmend Gazi Bulvarı ( İşyerleri )
3 – İhale tarih : 21.05.2019
4 – İhalenin Yapılacağı Yer : Niksar Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
5 – Telefon – Faks : 0 356 527 8151- 146 / 0356 527 6370

BLOK Bağımsız Bölüm No Nitelik Arsa Payı M2
Muhammen Bedeli ()
Geçici Teminat ( ) Tarih Saat
A BLOK 1 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 300.000,00 9.000,00 21.05.2019 13,30
A BLOK 2 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 275.000,00 8.250,00 21.05.2019 13,40
A BLOK 3 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 275.000,00 8.250,00 21.05.2019 13,50
A BLOK 4 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 250.000,00 7.500,00 21.05.2019 14,00
A BLOK 5 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 250.000,00 7.500,00 21.05.2019 14,10
B BLOK 2 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 275.000,00 8.250,00 21.05.2019 14,20
B BLOK 3 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 275.000,00 8.250,00 21.05.2019 14,30
B BLOK 4 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 250.000,00 7.500,00 21.05.2019 14,40
B BLOK 5 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 250.000,00 7.500,00 21.05.2019 15,00
B BLOK 7 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 275.000,00 8.250,00 21.05.2019 15,20
B BLOK 8 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 275.000,00 8.250,00 21.05.2019 15,30
B BLOK 9 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 250.000,00 7.500,00 21.05.2019 15,40
B BLOK 10 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 250.000,00 7.500,00 21.05.2019 15,50
C BLOK 1 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 300.000,00 9.000,00 21.05.2019 16,00
C BLOK 2 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 275.000,00 8.250,00 21.05.2019 16,10
C BLOK 3 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 275.000,00 8.250,00 21.05.2019 16,20
C BLOK 4 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 250.000,00 7.500,00 21.05.2019 16,30
C BLOK 5 ASMA KATLI İŞYERİ 1/20 145 250.000,00 7.500,00 21.05.2019 16,40

6 – İhale Usulü : 2886 Sayılı Kanunun 35/C maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
7 – İhale Şartnamesi : Niksar Belediye Başkanlığı Mali Hizm. Müdürlüğünden Temin edilebilir.
8 – İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenilen Belgeler :
a ) Gerçek Kişiler

  1. Nufus Cüzdan Sureti

  2. İkametgah Belgesi

  3. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat

  4. Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname

b ) Tüzel Kişiler

  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tastikli imza sirküleri

  2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

  3. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici teminat

  4. Vekaleten katılınması halinde Noter tastikli Vekaletname

9 – İhaleye katılmak isteyenlerin İhale saatinden önce İhale Şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de Şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 03.05.2019

İLANEN DUYURULUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR