ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Belediyeye ait 21 m2 dükkan kiraya verilecektir

ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050775
Şehir : Muğla / Ortaca
Semt-Mahalle : TERZİALİLER MAH. / ORTACA
: 21
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYEGE HABER 13.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Terzialiler Mahallesi Göçmen Sokak No:15 adresinde bulunan 21 m2.lik dükkan 3 yıllığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ İLANI


1-Mülkiyeti Belediyemize ait Terzialiler Mahallesi Göçmen Sokak No:15 adresinde bulunan 21 m2.lik dükkanın , Belediye Encümeninin 03.09.2019 tarih ve 430 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde 2886 Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 01.10.2019 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.
2- Dükkanın ihalesi 01.10.2019 Salı günü aşağıda belirtilen saatte Belediye Encümen Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
Yerin Adı -Adresi : Terzialiler Mahallesi Göçmen Sokak No:15 Dükkan (21 m2) Muhammen Bedel ( Aylık):1.250,00 TL Geçici Teminat:1.500,00 TL İhale Saati: 10:00
3-İsteklilerden istenecek olan belgeler:
A-GERÇEK KİŞİLER
31. Kimlik, Yerleşim yeri belgesi
3.2. Kayıtlı ise Kayıtlı olduğu Oda Kayıt Belgesi (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır)
3.3.İmza beyannamesi (Noter onaylı), vergi levhası/vergi numarası
3.4 Adli Sicil Belgesi (Son 30 gün içerisinde alınmış olacaktır)
3.5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge (İlan tarihinden sonra alınmış olacaktır) Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi geçmemiş olacak.
3.6. Yer görme belgesi, ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyan
3.7.Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Ortaca belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz)
3.8. Tebligat için adres beyanı
3.9.Vekâleten yapılan müracaatlarda Noterce düzenlenmiş vekâletname/vekilin imza beyannamesi, kimlik, yerleşim yeri, adli sicil belgesi ve borcu yoktur belgesi. (Son 30 gün içerisinde alınmış olması)
3.10 Şartname satın alındığına dair makbuz
3.11. Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası
B- TÜZEL KİŞİLER
3.2.1. Oda Kayıt Belgesi (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır)
3.2.2. Yetki Belgesi (ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır)
3-2.3. İmza sirküleri, vergi levhası
3.2.4. Adli Sicil Belgesi (Şirketin hâkim ortağı/Şirket Müdürü/ varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)
3.2.5. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiliğinin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi)
3.2.6. Tebligat için adres beyanı
3.2.7. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge (İlan tarihinden sonra alınmış olması) Ayrıca Yasal yapılandırma borçları olanların vadesi geçmemiş olacaktır.
3.2.8. Yer görme belgesi, ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyan 3.2.9.Vekâleten yapılan müracaatlarda Noterce düzenlenmiş vekâletname/vekilin imza beyannamesi, kimlik ,yerleşim yeri adli sicil belgesi ve borcu yoktur belgesi (Son 30 gün içerisinde alınmış olması)
3.2.10. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Ortaca belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz)
3.2.11. Şartname satın alındığına dair makbuz
3.2.12.Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası Not: İstenen Belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.
4- Evrak teslim tarihinden sonra postada/ kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5-İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Gelir Şefliğinden 30 .- TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameyi satın alması mecburidir.
6-İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 30.09.2019 tarihi saat:16.00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve saatinde Belediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 03.09.2019
İlan Olunur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR