AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait büfe ve yazıhaneler kiraya verilecektir

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çeştepe şehirlerarası otobüs terminali,yazıhane&büro,büfe
İşin Yapılacağı Yer
:
Efeler/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.09.2019 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait olan ve ayrıca sorumluluk alanlarında bulunan, aşağıdaki listede adres ve nitelikleri belirtilen taşınmazların 3 yıl süreliğine, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 18/09/2019 tarihinde saat:12:00 da başlayacak ve istekliler ihale sırasına göre içeri alınacaktır. İhale Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak olan;

Gerçek Kişiler

a)Büyükşehir Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı
b)Nüfus cüzdan fotokopisi
c)Vekaleten katılacaklar vekaletname aslı ve noter tasdikli örneği
d)İkametgah ilmühaberi
e)İletişim bilgileri beyanı
f)İhale dokümanının satın alındığına dair belge
g)%3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont
h)Yazıhaneler için başvuruda bulunanlar (Ulaşım amaçlı kurulmuş Kooperatifler hariç) T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınmış olan F1 veya F2 Yetki Belgesini, D1 veya B1 Yetki Belgesini ve Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınmış hat iznini;

Tüzel Kişiler

a)Büyükşehir Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı
b)Kuruluş sözleşmesinin aslı
c)Yönetim kurulu imza sirküleri
d)Adres ve iletişim bilgileri beyanı
e)Vergi levhası
f)Oda sicil kayıt belgesi
g)İhale dokümanının satın alındığına dair belge
h)% 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont
ı)Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi veya vekaletname aslının noter tasdikli örneği
i) Yazıhaneler için başvuruda bulunanlar (Ulaşım amaçlı kurulmuş Kooperatifler hariç) T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınmış olan F1 veya F2 Yetki Belgesini, D1 veya B1 Yetki Belgesini ve Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınmış hat iznini;

Ulaşım Amaçlı Kurulmuş Mahalle Kooperatifleri
a)Büyükşehir Belediyemize borcu bulunmadığına dair yazı
b)Nüfus cüzdan fotokopisi
c)İkametgah ilmühaberi
d)İletişim bilgileri beyanı
e)İhale dokümanının satın alındığına dair belge
f)% 3 geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair dekont
g)Kooperatif adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösteren yetki belgesinin aslı
h)Ticaret sicil gazetesi
ı)İmza sirküsü
i)Kooperatif Sicil kayıt belgesini;

İhale günü ihalelerin başlangıç saati olan saat:12:00 'a kadar, Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 adresindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 6.katındaki Encümen toplantı salonunda, İhale Komisyon Başkanlığına eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

4-Aşağıdaki listede belirtilen ihalelere ilişkin şartname, ekleri ve ihale dosyası Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 adresindeki ASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binasının 4.katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğü'nden mesai saatleri içinde 250,00-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için dosya bedeli olan 250,00 TL'nin ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde ihaleye katılamaz.

5-İhaleye katılacak kişilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olmamaları gerekmektedir.

6-İhale Komisyonu olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İş bu ilan 6 maddeden ibarettir

S.
No
İlçe Adresi Niteliği Alanı (m²) Tahmini Yıllık Kira Bedeli (TL/YIL)+KDV Geçici Teminatı (TL)
1 Efeler Hasanefendi Mahallesi Hastane Caddesi No:38 Büfe 213,65 38.000,00 1.140,00
2 Efeler Çeştepe Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 3 Nolu Büfe 7,48 10.000,00 300,00
3 Efeler Çeştepe Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 4 Nolu Büfe 7,48 9.000,00 270,00
4 Efeler Çeştepe Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 5 Nolu Büfe 7,48 9.000,00 270,00
5 Efeler Çeştepe Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 6 Nolu Büfe 7,48 9.000,00 270,00
6 Efeler Çeştepe Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 8 Nolu Büfe 7,48 10.000,00 300,00
7 Efeler Çeştepe Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 9 Nolu Büfe 7,48 10.000,00 300,00
8 Efeler Çeştepe Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 7 Nolu Yazıhane+Büro 14,96 38.000,00 1.140,00
9 Efeler Çeştepe Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 10 Nolu Yazıhane+Büro 14,96 38.000,00 1.140,00
10 Efeler Çeştepe Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 13 Nolu Yazıhane+Büro 14,96 38.000,00 1.140,00
11 Efeler Çeştepe Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 15 Nolu Yazıhane+Büro 14,96 38.000,00 1.140,00
12 Efeler Çeştepe Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 16 Nolu Yazıhane+Büro 14,96 38.000,00 1.140,00
13 Efeler Çeştepe Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 17 Nolu Yazıhane+Büro 14,96 38.000,00 1.140,00
14 Efeler Çeştepe Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 18 Nolu Yazıhane+Büro 14,96 38.000,00 1.140,00
15 Efeler Çeştepe Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 19 Nolu Yazıhane+Büro 14,96 38.000,00 1.140,00
16 Efeler Çeştepe Mahallesi Şehirlerarası Otobüs Terminali 21 Nolu Yazıhane+Büro 14,96 38.000,00 1.140,00
17 Söke Yenicami Mahallesi Santral Garajı P-2 Nolu Yazıhane 18,37 8.500,00 255,00
18 Söke Yenicami Mahallesi Santral Garajı P-3 Nolu Yazıhane 28,79 13.000,00 390,00
19 Söke Yenicami Mahallesi Santral Garajı P-4 Nolu Yazıhane 14,65 7.500,00 225,00
20 Söke Yenicami Mahallesi Santral Garajı P-5 Nolu Yazıhane 14,03 7.200,00 216,00
21 Söke Yenicami Mahallesi Santral Garajı P-7/1 Nolu Yazıhane 10,53 6.600,00 198,00
22 Söke Yenicami Mahallesi Santral Garajı P-7/2 Nolu Yazıhane 20,42 11.400,00 342,00
23 Söke Yenicami Mahallesi Santral Garajı P-8 Nolu Yazıhane 16,54 9.500,00 285,00
24 Söke Yenicami Mahallesi Santral Garajı P-11 Nolu Yazıhane 18,46 10.000,00 300,00
25 Söke Yenicami Mahallesi Santral Garajı P-12 Nolu Yazıhane 20,10 10.500,00 315,00
26 Söke Yenicami Mahallesi Santral Garajı P-13 Nolu Yazıhane 18,19 10.000,00 300,00
27 Söke Yenicami Mahallesi Santral Garajı P-16 Nolu Yazıhane 12,69 9.500,00 285,00
28 Söke Yenicami Mahallesi Santral Garajı P-18 Nolu Yazıhane 11,07 9.500,00 285,00
29 Söke Yenicami Mahallesi Santral Garajı P-19 Nolu Yazıhane 15,58 9.500,00 285,00
30 Söke Yenicami Mahallesi Santral Garajı P-20 Nolu Yazıhane 15,99 9.500,00 285,00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR