KEMER BELEDİYE BŞK.

Muhtelif yerlerde büfeler kiraya verilecektir

KEMER BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00547766
Şehir : Antalya / Kemer
Yayınlandığı Gazeteler

KEMER GÖZCÜ 13.02.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.03.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kemer Belediyesi (Merkez Mah.Yalı Cad.No:1) Hizmet Binası Belediye Meclisi toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
KEMER İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-İHALE KONUSU: Belediyemiz sınırları içerisi aşağıda belirtilen işyerleri, yıllık muhammen kira bedelleri üzerinden 08.02.2017 tarihli ihale onay belgelerine istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (Açık Teklif Usulü) ihale yolu ile kiraya verilecektir.
SIRA ADRES Büfe Kapalı
Alan m2
Büfe Açık
Alan m2
FAALİYET
KONUSU
YILLIK MUHAMMEN (KİRA) BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI (TL) ŞARTNAME BEDELİ KİRA SÜRESİ
1 Kemer Çamyuva Mah.Şadi VİCİR Cad.No:4 büfe
(No:3/3 WC ve soyunma kabini-duş ile birlikte)
6 m2 260 m2 Büfe 50.000,00 TL 7.500,00 TL 100,00 TL Yer Teslim tarihinden itibaren 5 yıl
2 Kemer Çamyuva Mah.Şadi VİCİR Cad.No:5 büfe
(No:6 WC ve soyunma kabini-duş ile birlikte)
6 m2 170 m2 Büfe 50.000,00 TL 7.500,00 TL 100,00 TL Yer Teslim tarihinden itibaren 5 yıl
3 Çamyuva Mah.Şadi VİCİR Cad.No:8 büfe
(No:7 WC ile birlikte)
6 m2 160 m2 Büfe 50.000,00 TL 7.500,00 TL 100,00 TL Yer Teslim tarihinden itibaren 5 yıl
4 Çamyuva Mah.Şadi VİCİR Cad.No:9 büfe 6 m2 160 m2 Büfe 50.000,00 TL 7.500,00 TL 100,00 TL Yer Teslim tarihinden itibaren 5 yıl
5 Çamyuva Mah.Şadi VİCİR Cad.No:10 büfe 6 m2 180 m2 Büfe 50.000,00 TL 7.500,00 TL 100,00 TL Yer Teslim tarihinden itibaren 5 yıl
6 Çamyuva Mah.Şadi VİCİR Cad.No:13 büfe
( No:12 WC ve soyunma kabini- duş ile birlikte)
6 m2 120 m2 Büfe 50.000,00 TL 7.500,00 TL 100,00 TL Yer Teslim tarihinden itibaren 5 yıl
7 Çamyuva Mah.Şadi VİCİR Cad.No:14 büfe
(No:15 WC ile birlikte)
6 m2 265 m2 Büfe 50.000,00 TL 7.500,00 TL 100,00 TL Yer Teslim tarihinden itibaren 5 yıl
2-ŞARTNAMELERİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
2.1-İhale şartnameleri Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kira Takip Servisinden, bedelsiz görülebilir. İhaleye katılabilmek için şartnamenin 100,00 -TL. bedel karşılığında aynı adresten satın alınması zorunludur.
2-2-İhaleler 01.03.2017 Çarşamba günü saat: 10.00 da Kemer Belediyesi (Merkez Mah.Yalı Cad.No:1) Hizmet Binası Belediye Meclisi toplantı salonunda Encümen ve istekliler huzurunda yapılacaktır.
2-3-İhale müracaat dosyaları en geç 28/02/2017 Salı saat: 16.15’a kadar (Belediye Veznesi kapanış saati) kayıt numaralı alındılar karşılığında Kemer Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kira Takip Servisine verilecektir.
3-İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI :
3.1-Hangi ihaleye katıldığına dair müracaat dilekçesi.
3.2-Geçici teminata dair belgeyi,(2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Md. Göre teminat olarak kabul edilecek değerler)
3.3-İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
3.4-Özel kişiler için, Yerleşim Yeri Belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik nolu) ,
3.5-Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2017 yılını kapsayan tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2017 yılı Ticaret Odası Belgesini,
3.6-Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini,
3.7-Sosyal Sigortalar Kurumuna borcu olmadığına dair belge ( İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır),
3.8-Vergi borcu olmadığına dair belge ( İhale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonra alınmış olacaktır) ,
3.9-Turizm İşletme Belgesi, (Belgenin halen geçerli olduğu, ilgili kurumundan ihale ilk ilan tarihinde ve/veya daha sonrasında alınacak yazı ile birlikte sunulacaktır) ,
3.10-Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını,
3.11-Ortak girişim olarak gireceklerin, Ortak Girişim Beyannamesi, bu ilanın 3.4, 3.5 ve 3.10’nci maddelerinde belirtilen belgeleri vermeleri zorunludur.
4-DİĞER HUSUSLAR:
4.1- İstekli, taşınmaz malı, mevcut haliyle projesindeki gibi görmüş beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda gelecekte Kemer Belediyesi aleyhine bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
4.2-Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
4.3-Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.
4.4- İhaleye katılmayan, ihale gün ve saatinde hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
4.5-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6.maddesinde sayılanlar ihaleye katılamazlar.
4.6-İhale komisyonu (İdare) ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve kira süresi sonunda süre uzatımı yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR