MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif taşınmazların kiralama ihalesi yapılacaktır

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
muhtelif taşınmazların kiralaması yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manavgat  Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra Adı Cinsi Kira süresi İhalenin şekli İhale bedeli Geçici teminat İhale tarihi Saat
1
Yukarı Pazarcı Mahallesi ırmak kenarında bulunan 1 no.lu kafeterya


Kafeterya
3 yıl

2886/45. Madde
237.600,00 7.128,00

16.10.2019
10.00
2
Pazarcı 563 ada 51 parselde bulunan Manavgat Belediyesi Pazartesi Pazarı içerisindeki 20 no.lu satış ünitesiŞarküteri3 yıl2886/45. Madde
37.800,00 1.134,00


16.10.2019
10.05
3
Çeltikçi Mahallesi 130 Adanın Güneyinde bulunan Park İçerisindeki Büfe


Büfe


3 yıl


2886/45. Madde
23.400,00 702,00

16.10.2019
10.10

AÇIKLAMALAR
1.Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince ihaleye katılmaya hak kazanan istekliler arasında Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen tarih ve saatte Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Encümen toplantı odasında toplanacak Komisyon huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır.
2. İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde
görülebilir.
İstekli tarafından;
3. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi
4. Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi (Kaydı olmayanların kaydı olmadığını gösterir belgesi vermesi)
5. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ikametgâhı ve nüfus sureti
6.Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan 2019 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
7.Noter tasdikli imza sirküsü
8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü
9. Vergi durumu bildirisi veya belgesi, Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2019 yılında alınmış belge
10.Manavgat Belediyesinden alınacak Borcu Yoktur Belgesi
11. Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Belgenin aslı ihale dosyasına konulacaktır)
12. Manavgat Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığı temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzu (Makbuzun aslı ihale dosyasına konulacaktır)
13.İhaleye katılacakların ihale şartnamesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak ihale dosyasını ihale günü en geç 9.30'a kadar Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

14. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
15. İrtibat : 0.242.746 13 93
TRT Saati Esastır.
İLANEN DUYRULUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR