DİYARBAKIR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecektir

DİYARBAKIR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00928220
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

DİYARBAKIR SÖZ 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kargir Bina, Kargir Dükkan, Cami ve Arsası, Kargir ev
İşin Yapılacağı Yer
:
Diyarbakır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

DİYARBAKIR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

Sıra Dosya No İli İlçesi Mahallesi / Köyü Cadde / Sokak / Mevki Kapı No Cinsi Kullanım Amacı Pafta Ada Parsel Alanı (m²) Hissesi Muhammen Aylık/Yıllık Bedel (TL) Geçici Teminat (%3) ve İhale İştirak Teminatı (%20) İhale Tarihi İhale Saati
1 211010795000 Diyarbakır Yenişehir Yenişehir Lise Caddesi 47 Kargir Bina Bina 473 26 814,00 Tam 7.500,00 TL/AYLIK 20.700,00 TL 28.01.2019 10:00
2 211010892000 Diyarbakır Sur Dabanoğlu Gazi Caddesi
Hasanpaşa hanı
28 Kargir Dükkan Kargir Dükkan 157 97 10,28 Tam 1.040,00 TL/AYLIK 2.870,40 TL 28.01.2019 10:00
3 471010057000 Mardin Artuklu Teker Kargir Dükkan Kargir Dükkan 378 6 23,95 Tam 230,00 TL/AYLIK 634,80 TL 28.01.2019 10:00
4 472010028000 Mardin Artuklu Savurkapı Cami ve Arsası Çay Bahçesi 158 2 Tam 750,00 TL/AYLIK 2.070,00 TL 28.01.2019 10:00
5 471120004000 Mardin Savur Devlet Kargir ev Kargir ev 235 1 139,62 Tam 200,00 TL/AYLIK 552,00 TL 28.01.2019 10:00

Yeri, özellikleri, muhammen kira bedelleri ve teminat miktarları yukarıda belirtilen vakıf gayrimenkuller 2886 sayılı Yasanın 45. vd. maddeleri gereğince açık teklif usulü ihale suretiyle sözleşme tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar kiraya verilecektir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK' ca yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacaktır.
1-) İdaremize asıl veya müteselsilen borçlu olan kişilerle sözleşme yapılmayacaktır.
2-)Taşınmazların ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacaktır.
3-) İhaleye iştirak etmek isteyen isteklinin Nüfus Cüzdanı suretinin aslı veya noter tastikli sureti, ikametgah ilmuhaberinin aslı veya noter tastikli sureti.
4-) Şirketlerde, şirketle ilgili en son yayınlanmış Ticaret Sicil Gazetesi, teklif vermeye yetkili olduğuna dair imza beyannamesi veya imza sirküsü aslı veya noter tasdikli sureti)
5-) Geçici ve İhale iştirak teminatının (süresiz limit dahili) Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T. Vakıflar Bankası nezdindeki TR490001500158007286695126 nolu hesabına yatırılması ve yatırıldığına dair makbuz.
6-) İhaleye ortak girişim olarak iştirak edeceklerin noter onaylı ortaklık beyannamesi.
7-) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.(İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını mesai saatleri arasında İnönü Caddesi No:45 DİYARBAKIR adresinde bulunan Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Emlak ve Yatırım Servisinde görebilirler ve 100,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye iştirak edecek olan istekliler ihale dökümanını en geç 25.01.2019 tarihi mesai bitimine kadar satın almak zorundadırlar.İhale günü yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
8-)İhaleye teklif verecek olanların, ihale ile ilgili her türlü şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Servisinde görülebilir.
9- ) İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.
10-) İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir.
11-) Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.
12-) Kiracı, taşınmazı idaremizin izni olmadan kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
13-) Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
14-) Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içinde aktarılacaktır. (Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)
15-) İhalede oluşacak bedel 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olacaktır. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
ihaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılır. İhale ile ilgili bilgiler www.vgm.gov.tr. adresinden görülebilir.
16-) İhale ile ilgili her türlü ilan vs. giderlerin tümü ihale üzerinde kalan istekliye aittir.
İhale ile ilgili bilgiler vgm.gov.tr.internet adresinde ve 0 412 224 01 60 Dahili: 7301 nolu telefondan bilgi edinilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR