ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 adet taşınmaz kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.09.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır
2-Kiraya Konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. NO Taş. M2’si İhaleye konu Taşınmazın Adresi Kira süresi Bir yıllık Kirası ₺ Geçici Teminat ₺ Ek Teminat
İhale Saati
1 100 Okurcalar Mahallesi Yayla Caddesi Cömertoğlu Camii Yanı İşyeri 3 Yıl 5.000- 150- 500- 11:00
2 16 Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi 507 ada 5 parsel büfe 3 Yıl 10.000-
+KDV
300- 1.000- 11:10
3 1200 Büyükhasbahçe Mahallesi 336. Sokak 2718 ada 2 parsel yanı Taşınmaz 3 Yıl 18.000- 540- 1.800- 11:20
4 10 Konaklı Mahalesi Mustafa Kemal Bulvarı 114 ada 3 parsel yanı büfe 3 Yıl 10.000-
+KDV
300- 1.000- 11:30
5 864 Konaklı Mahallesi 328. Sokak Konaklı C tipi mesire yeri (3 adet Büfe, Yöresel Ürünler Sat. Yeri ve Kır Lokantası, Kır Kahvesi) 2 Yıl
3 ay
200.000-
+KDV
6.000- 20.000- 11:40
6 10 Cikcilli Mahallesi 502 ada 8 parsel büfe 3 Yıl 10.000-
+KDV
300- 1.000- 11:50
7 13359 Yeniköy Mahallesi 192 ada 2 parsel ve 192 ada 23 parsel tarım arazisi 3 Yıl 5.000-
+KDV
150- 500- 12:00
8 283 Küçükhasbahçe Mahallesi 610. Cadde No:16/1 Kafeterya 3 Yıl 14.500-
+KDV
435- 1.450- 12:10


3- İhale 20/09/2018 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgâh ilmühaberi, c) Geçici ve ek teminat d) Sabıka kaydı e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi f) İmza sirküsü g) Oda Kaydı h) Vergi kaydı
4.2-Tüzel Kişilerden: a) Yetki Belgesini b) Tebligat için Adres Beyanı (telefon. Faks ve elektronik posta adresi) c) Şirket Yetkilisinin Nüfus cüzdanı suretlerini d) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini e) Geçici ve ek teminatı f) Ticaret Sicil gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak) tasdikli olarak g) Yetkilinin İmza sirküsünü h) Şirket yetkilisin Sabıka Kaydını ı)Oda Kaydı j)Vergi kaydı
4.3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturacak gerçek veya tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.
5-Geçici teminat ve Ek teminat, mesai saatleri içersinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Ek Teminat Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecektir.
6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7-İhaleye girecekler geçici teminatı yatırıp istenen evrakları 19.09.2018 günü Saat: 17,00’ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 250,00-₺ (KDV dâhil) dir.
8-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR