KAYAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif özelliklerde taşınmazın kiralanması

KAYAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.12.2016 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kayapınar İlçe Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DİYARBAKIR KAYAPINAR İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1 Mülkiyeti Belediyemize ait 1 adet prefabrik yapı 3 yıl müddetle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2-İşin ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Kayapınar İlçe Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-Kiraya verilecek yerin kiraları aylık olup, geçici teminat miktarı aşağıda belirtilmiştir.

4-Şartname ve ekleri Tahsilat Servisine yatırılacak 100 TL’lik makbuz karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir.

5-İhaleye katılabilmek için isteklilerin hazırlayacakları dış zarflarını aşağıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediye Encümenine (İhale Komisyonuna) vermeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a)İç zarf ( teklif mektubu bırakılacak),

b)Nüfus cüzdan sureti

c)Kanuni ikametgah Belgesi

d)2016 yılı noter tasdikli imza sirküsü,

e)Türkiye de tebligat için adres gösterilmesi ,

f)İstekli şirket ise Ticaret Sanayi Odası veya Oda kayıt belgesi aslı (2016 yılında alınmış)

g)Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış aşağıdaki listede belirtilen miktarda geçici teminat tutarında alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

6-Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri uygulanır

7-Bilimum vergi, harç ve sözleşme gideri ihaleyi alana aittir.

8-Telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KİRAYA VERİLECEK YAPIYA AİT LİSTEDİR.

İŞYERİNİN ADI

MİKTARI

AYLIK KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Huzurevleri Mahallesi 14. Sokak No:33 Bahar Yaşam Evi

281,44 m²

400,00 TL

432,00 TL

05.12.2016

15:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR