MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mudanya'da taşınmazlar ihale ile kiraya verilecektir

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00939753
Şehir : Bursa / Mudanya
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 02.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BURSA HAKİMİYET 04.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 adet taşınmazın kiraya verilmesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.02.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 1. Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları, belirtilen belediyemize ait 13 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanmak üzere 13 Şubat 2019 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır.
 2. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler
 1. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 2. İkametgâh belgesi.
 3. Belediye veznesine yatırdıkları geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz).
 4. Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
 5. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.
 6. Tüzel kişiler için: 2019 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi. Dernekler İçin: Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, Kooperatifler için ana sözleşmenin noter tasdikli sureti – Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı sureti – yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi.
 7. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin temin edecekleri belgeler. Ortak girişim beyannamesi (İş ortaklığı) ile birlikte ortaklarca noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
 8. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 50,00 TL alındı makbuz karşılığında Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin ederek. Taşınmaza ait ihale şartnamesinin, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanacaktır.
 1. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 14.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 2. İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir. Taşınmaz hakkında teknik bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınabilir.
 3. İhale şartnamesinin 7. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Sıra No ADRES CİNSİ ADA/PARSEL İHALE TARİH&SAATİ KİRA SÜRESİ MUHAMMEN BEDEL %3 GEÇİCİ TEMİNAT
1 Yörükyenicesi Mh. Köpekler Bayırı Mevkii Tarla 183/225 183/226 11.673,10 m² 7.110,15 m² 13.02.2019 -15.00 10 Yıl Kiralama Bedeli Yıllık 60.000,00 TL 18.000,00 TL
2 Halitpaşa Mh. Değirmendere Mevkii Zeytinlik 1182/17 3.485,64 m² 13.02.2019 -15.05 10 Yıl Kiralama Bedeli Aylık 2.500,00 TL 9.000,00 TL
3 Ömerbey Mh. Sıra Dükkânlar No:1/C Dükkân 1484/2 12,00 m² 13.02.2019 15.10 3 Yıl Kiralama Bedeli Aylık 660,00 TL 712,80 TL
4 Akköy Mh.
Köy içi Mevkii
Çay Ocağı Kahve 151/7 600,00 m² 13.02.2019 -15.15 3 Yıl Kiralama Bedeli Aylık 760,00 TL 820,80 TL
5 Altıntaş Mh. Köy içi Mevkii No:3/1 Daire 933 Parsel 70,00 m² 13.02.2019 -15.20 3 Yıl Kiralama Bedeli Aylık 440,00 TL 475,20 TL
6 Altıntaş Mh. Köy içi Mevkii No:3/2 Daire 933 Parsel 70,00 m² 13.02.2019 -15.25 3 Yıl Kiralama Bedeli Aylık 440,00 TL 475,20 TL
7 Altıntaş Mh. Erol Uyar Cd. No:29 İşyeri 101/131 210,00 m² 13.02.2019 -15.30 3 Yıl Kiralama Bedeli Aylık 750,00 TL 810,00 TL
8 Balabancık Mh. Köyiçi Mevki No: 1/A Ev 1406 Parsel 276,00 m² 13.02.2019 -15.35 3 Yıl Kiralama Bedeli Aylık 170,00 TL 183,60 TL
9 Hançerli Mh. Köy içi Mevkii No:1 Çay Ocağı Kahve 1742 Parsel 185,00 m² 13.02.2019 -15.40 3 Yıl Kiralama Bedeli Aylık 325,00 TL 351,00 TL
10 Mirzaoba Mh. Köy içi Mevkii No:24 Daire 112/9 70,00 m² 13.02.2019 -15.45 3 Yıl Kiralama Bedeli Aylık 225,00 TL 243,00 TL
11 Mürsel Mh. Köy İçi Mevkii No:10 Çay Ocağı Kahve 1138 Parsel 112,00 m² 13.02.2019 -15.50 3 Yıl Kiralama Bedeli Aylık 155,00 TL 167,40 TL
12 Mürsel Mh. Köy İçi Mevkii No:26 Avlulu Ev 1250 Parsel 150,00 m² 13.02.2019 -15.55 3 Yıl Kiralama Bedeli Aylık 170,00 TL 183,60 TL
13 Mürsel Mh. Köy içi Mevkii Dükkan 1148 Parsel 120,00 m² 13.02.2019 -16.00 3 Yıl Kiralama Bedeli Aylık 310,00 TL 334,80 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR