MUDANYA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mudanya/Musabey'de 27 m2 dükkan icradan satılıktır

MUDANYA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01026045
Şehir : Bursa / Mudanya
: 27
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DÖNEM 15.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/158 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
40,000 TL
Birinci Satış Günü
:
09.09.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
10.10.2019 10:00
Satış Yeri
:
Mudanya Adliyesi 1. Kat. İcra Müdürü Odası(No:9)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MUDANYA
İCRA DAİRESİ
2019/158 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Bursa ili, Mudanya İlçesi, Musabey Mah. Şehit Osman Sok. Manolya Ap. No.23/13 Karakuşderesi Mevkii, 1031 ada, 7 nolu parselde, 227,99 m2 alanda, Bodrum Kat 13 bağımsız bölüm no ile 1679/22799 arsa payıyla, Dükkan bağımsız bölüm niteliği ile Kat Irtifaklı olarak tam hissede Muharrem oğlu Sedat AYDOĞDU adına kayıtlıdır. 18,85 m2 yola tecavüzlüdür şerhi bulunmaktadır. (11/04/1991 yev 997)
Özellikleri : Taşınmaz, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak, ilçe merkezine ve sahile 400 m mesafede yer almaktadır. Taşınmaz tali nitelikli Şehit Osman Sokak'a cepheli zemin kat ve 4 adet normal kattan müteşekkil b.a. karkas iskeletli Manolya Ap. nının fiili zemin katındaki 13 nolu dükkandır. Taşınmaz, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden fiilen yararlanır konumda ve tali sokağa cephelidir. Dükkanın iki cepheli olduğu görülmüştür. Dükkan içine girilememekle birlikte harici gözlemimiz sonucunda dükkanın yaklaşık 27 m2 alanında olduğu tespit olunmuştur. Taşınmazın konumu ticari öneme haiz nitelikte olmayıp tali sokağa cepheli olması değerini olumsuz etkileyen ene önemli faktördür.
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Mudanya imar Planında, Bitişik Nizam 4 kat yapılaşma şartlarıyla yer almakta olduğu kaldığı anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 40.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Bursa 2.Sulh Hukuk Mah. 2018/1471 Esas sayılı Vesayet Tedbir Şerhi bulunmakta olup satışa engel hali yoktur.
1. Satış Günü : 09/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 10/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mudanya Adliyesi 1. Kat. İcra Müdürü Odası(No:9)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Taşınmaz alıcısı adına her türlü takyidattan ari olarak tescil edilecektir.Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet Tekliflerinden muayyen eyşa ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127. Maddesi gereğince, "İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer." hükmü uyarınca gazete ilanının/elekronik ortamda yapılan satış ilanın ilgililere tebligat mahiyetindedir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/158 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR