MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mudanya Belediyesine ait 7 adet taşınmaz kiraya verilecektir

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01050088
Şehir : Bursa / Mudanya
Semt-Mahalle : İPEKYAYLA MAH. / MUDANYA
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 13.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
OLAY 15.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 adet taşınmazın kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2019 15:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

  1. Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları, belirtilen belediyemize ait 7 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanmak üzere 25 Eylül 2019 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır.
  2. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler
Nüfus cüzdan fotokopisi. İkametgâh belgesi.
Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz). Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
Özel Kişiler İçin Vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi Taşınmaz şartnamesi imzalı. 50,00 TL
Tüzel kişiler için: 2019 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi. Dernekler ve Kooperatifler İçin: Tüzüğün noter tasdikli sureti, ana sözleşmenin noter tasdikli sureti Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı sureti yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi
  1. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir. Taşınmaz hakkında teknik bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınabilir.
  2. İhale şartnamesinin 7. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Sıra No ADRES CİNSİ ADA/PARSEL SAATİ KİRA SÜRESİ Kiralama
Bedeli
%3 GEÇİCİ TEMİNAT
1 İpekyayla Mh.
Köyiçi Mevkii No:2
Dükkân 106/23 8,00 m² 15.05 3 Yıl Aylık
160,00 TL
172,80 TL
2 Mesudiye Mh.
Çiftlik arkası Mevkii
Tarla 127/36 1.327,07 m² 15.10 3 Yıl Yıllık
1.500,00 TL
135,00 TL
3 Mirzaoba Mh.
3.Sokak Daire 1
Daire 112/9 70,00 m² 15.15 3 Yıl Aylık
300,00 TL
324,00 TL
4 Orhaniye Mh.
Köyiçi Mevkii No:1
Çay ocağı 460 Parsel 106.00 m² 15.20 3 Yıl Aylık
320,00 TL
345,60 TL
5 Ömerbey Mh.
Sıra Dükkânlar No:1/B
Dükkân 1484/2 12,00 m² 15.25 3 Yıl Aylık
726,00 TL
784,00 TL
6 Ömerbey Mh.Belediye İş Merkezi No:32 Ofis/Büro 1458/1 30,00 m² 15.30 3 Yıl Aylık
450,00 TL
486,00 TL
7 Ömerbey Mh.
Katlı Otopark No:5/C-1
Dernek Bürosu 1458/1 200,00 m² 15.35 5 Yıl Aylık
480,00 TL
864,00 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR