SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mesken, büfe yerleri ve arsa kiraya verilecektir

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00927302
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA BARIŞ 14.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇUKUROVA BARIŞ 11.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SEYHAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti veya sorumluluğu Belediyemize ait olan ve aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca (Kapalı Teklif Usulü) ihaleye çıkartılarak 3 yıllığına kiraya verilmesi işidir.

SIRA NO MAHALLE ADA/ PARSEL CİNSİ BULUNDUĞU KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO NET VE BÜRÜT KULLANIM ALANI (m²) CEPHESİ MUHAMMEN BEDEL 1 YILLIK (TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİH/SAAT
1 HANEDAN(YEŞİLYUVA) 498/527 MESKEN 1. KAT/4 42-83 DOĞU 2.400,00TL+ KDV 216,00TL 23/01/2019 15:00
2 HANEDAN(YEŞİLYUVA) 498/527 MESKEN 1. KAT/8 64-135 GÜNEYBATI 3.000,00TL+ KDV 270,00TL 23/01/2019
15:10
3 HANEDAN(YEŞİLYUVA) 498/527 MESKEN 4.KAT/40 42-83 DOĞU 2.400,00TL+ KDV 216,00TL 23/01/2019
15:20
4 HANEDAN(YEŞİLYUVA) 498/527 MESKEN 4. KAT/46 42-83 BATI 2.400,00TL+ KDV 216,00TL 23/01/2019
15:30
SIRA NO KİRALAMA İHALESİNE ÇIKILAN BÜFE YERİ Büfe yeri m2 MUHAMMEN BEDEL 1 YILLIK (TL ) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH/SAAT
5 Yeşilyurt mah. 70155 sk. İle 70001 sk. Kesişiminde bulunan Yeşilyurt 2 nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı içerisine konulacak 12m2 kullanım alanlı büfeye ait ,12m2 büfe yerinin kullanım hakkı 12 m2 büfe yeri 6.000,00TL+KDV 540,00TL. 23/01/2019
15:40
6 2000 Evler mah. 76046 sk. İle 76048 sk. Köşesinde yer alan otopark alanı içerisine konulacak 12m2 kullanım alanlı büfeye ait ,12m2 büfe yerinin kullanım hakkı 12 m2 büfe yeri 5.000,00TL+KDV 450,00TL. 23/01/2019
15:50
SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m2) MUHAMMEN BEDEL 1 YILLIK (TL) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİH/SAAT
7 ARSLANDAMI(YEŞİLOBA) 2948 7 ARSA 2300 30.000,00TL+KDV 2.700,00TL. 23/01/2019 16:00


2-İhale Seyhan İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
3-Söz konusu taşınmazların ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde görülebilir. İhaleye teklif verecekler 100-TL makbuz karşılığı aynı yerden satın almak zorundadır.
4- Geçici teminat muhammen bedelin %3’dür.
5-İsteklilerden istenen belgeler;
a)Teklif mektubu
b)Geçici teminat bedeli makbuzu veya süresiz teminat mektubu
c)Gerçek kişiler için nüfus cüzdan sureti
d)Gerçek kişiler için yerleşim belgesi(İkametgah Belgesi)
e)Gerçek Kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,
f)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge(Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
g)Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

6 - İhaleye katılabilmek için ise; tekliflerini 23/01/2019 günü saat 12:00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
6.1. Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf,
6.2. Ticaret /veya Sanayi Odası belgesi,
6.3. Noter tasdikli imza sirküleri,
6.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
6.5.Geçici teminat alındı makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu.
7- İstekliler hangi taşınmaz için ihaleye teklif vermek istiyorsa, ayrı ayrı teklif zarfının üzerine hangi taşınmaza ait teklif zarfı olduğunu belirtecektir.
8 – Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9 – Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
10-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR