TARSUS İCRA DAİRESİ

Mersin/Tarsus'ta dükkan ile bağlantılı depo ihale ile satılacaktır

TARSUS İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925909
Şehir : Mersin / Tarsus
Semt-Mahalle : YENİ MAH. / AKŞEMSETTİN
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/5920 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
294000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.02.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
27.03.2019 11:00
Satış Yeri
:
Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu Tarsus/Mersin

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TARSUS İCRA DAİRESİ

2018/5920 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yeni Mahalle, 3407 Ada 3 Parsel 11 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı dükkan+depo nitelikli taşınmaz dosyamızdan satılarak paraya çevrilecektir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin ili Tarsus ilçesi Yeni (Şehitlertepesi) mahalle ve tapunun 3407 ada / 3 nolu parseli olup, 699,00-m2 miktarlı arsa üzerinde B+Z+4 katlı Kılıç Apt. vardır. Zemin kat - 11 nolu Bağ. Böl. dükkan+depo nitelikli olup, arsa payı 79/699 dur. Borçlu malik adına tam paylıdır. Tapu kayıtlarında çeşitli icra-i hacizler vardır. Tarsus Belediyesinden alınma 29.05.2009 ruhsat tarihli ve 2009/185 sayılı inşaat ruhsatında Bodrum katta sığınak+otopark+enerji odası+10 adet kömürlük, zemin kattaki dükkan ile bağlantılı depo mevcuttur.
P.K. Adresi: Şehitlertepesi mah. 3631 sokak Kılıç Apt. Zem. Kat No:11- Tarsus
ARSANIN İMAR DURUMU ve ÖZELLİKLERİ :Tarsus Belediyesinin dosyaya sunduğu 04.09.2018 tarih ve E.26884 sayılı imar durumu yazılarında davalı parsel Tarsus Belediyesi imar planı sınırları içerisinde olup, Tarsus Belediyesi sınırları içerisindedir. 1/1000 ölçekli Onaylı İmar Planında (A-5) ayrık nizam 5 katlı konut alanına isabet etmektedir. Parsel 3631 sokak cephelidir. Parsel geometrik olarak dikdörtgendir. Ulaşım sorunu yoktur. Ulaşım toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. Talep gören ve tercih edilen bölgedir. Yol-Su-Elektrik hizmetleri vardır.
İŞYERİ: Betonarme karkas binanın zemin katındaki dükkanın taban alanı 70,00-m2 dir. İçeriden merdiven ile bodrum kattaki depo ile bağlantıyı sağlamaktadır. Buranın da taban alanı 70,00 m2 dir. İşyeri ve depo sıvalı-boyalı, yer döşemesi seramik kaplıdır. İçerisinde ıslak hacim nişi olarak wc-lavabo-mutfak tezgahı vardır. İşyerinin tavanı alçı sıvalı, kartonpiyer kaplıdır. İşyerinin ön cephesi alüminyum camekanlıdır. Dükkanın ön cephesinde bulunan bahçenin tamamını (118 m2 lik alanı) işyeri kendisi kullanmaktadır. Bilirkişi tarafından çevrede oluşan işyeri alım-satım fiyatlarına göre arsa payı dahil m2 fiyatı 2.100,00 TL olarak belirlenmiş olup;
DEĞERLENDİRME :
İşyeri : (70+70) m2 x 2.100,00 TL/m2 = 294.000,00 TL
Zem.Kat-11 nolu Bağ. Böl. işyerinin Satışa Esas toplam bedeli 294.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Şehitlertepesi Mah. 3631 Sokak Kılıç Apt. Zem. Kat No:11 Tarsus / MERSİN
Yüzölçümü : 70,00 m2 (Dükkan taban alanı) + 70,00 m2 (bodrum kattaki depo alanı)
Arsa Payı : 79/699
İmar Durumu : Tarsus Belediyesinin dosyaya sunduğu 04.09.2018 tarih ve E.26884 sayılı imar durumu yazılarında davalı parsel Tarsus Belediyesi imar planı sınırları içerisinde olup, Tarsus Belediyesi sınırları içerisindedir. 1/1000 ölçekli Onaylı İmar Planında (A-5) ayrık nizam 5 katlı konut alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 294.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Takyidatlı tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 27/02/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 27/03/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Tarsus Adliyesi Zemin Kat C Blok İcra Müdürlüğü Müzayede (Satış) Salonu Tarsus/Mersin
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Ayrıca tellâllık harcı, satış bedelinden ödenecek olup,Resmi Gazetede 15/03/2018 tarihinde yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe giren 1701 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununla"Madde 47 - 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ""Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir" şeklinde değiştirilmiş olup, taşınmazın aynından doğan vergi borcunun ipotek borcundan sonra geleceği hükme bağlandı anlaşıldığından taşınmazın aynından doğan vergiler rehin ve ipotek bedelinden sonra ödenecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5920 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR