TARSUS İCRA DAİRESİ

Mersin/Tarsus'ta dükkan icradan satılıktır

TARSUS İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909158
Şehir : Mersin / Tarsus
: 179
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SES 04.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/1076 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
35,800 TL
Birinci Satış Günü
:
15.01.2019 10:00
Satış Yeri
:
Tarsus Adalet Sarayı Zemin Kat C Blok Müzayede Salonu Tarsus/Mersin

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2015/1076 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sofalar Mahallesi 677 Ada, 53 nolu parseli olup, 179,00 metrekare miktarlı arsa üzerinde kargir dükkan olarak tapuda kayıtlıdır, ancak üzerindeki yapı yıkılmış, inşaat molozları vardır. Ekonomik değeri yoktur, parselin çevresi taş duvar ile çevrilidir, borçlu malikin pay ve hissesi 1/2'dir. Kolay satılabilir özeliktedir. P.Adresi: Sofular Mah. St. Paul Meydan Çıkmazı Tarsus/Mersin Sofular Mah. 677 Ada 53 nolu parsel Onaylı İmar Planında Koruma Amaçlı Kentsel Sit Alanına İsabet etmekte olup kurul kararı ile 3. derecede Arkeolojik Sit Alanı olarak onaylanmış olup geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartları geçerlidir. alt ve üst yapı hizmetleri tamdır, ulaşım sorunu yoktur, ilçe merkezine yürüme yolu mesafesindedir, eğitim kurumlarına yakındır, tarihi St. Paul Kuyusu Meydanı Çıkmaz sokağındadır, çevresindeki tüm yapılar restoran-kafe-pansiyon gibi çeşitli işyerlerinin bir arada olduğu tarihi yerleşim yeridir, çevrede oluşan arsa alım-satım emlak ve belediye emlak beyan rayiç değerleri dikkate alındığında metre kare fiyatı 400,00 TL'dir. DEĞERLENDİRME: Arsa 179,00m2 x400,00TL/m2=71.600,00 TL Borçlu malikin hisse bedeli 71.600,00x1/2= 35.800,00 TL( Otuz Beş Bin Sekiz Yüz Lira)'dır.
Adresi : Sofular Mahallesi Tarsus / MERSİN
Yüzölçümü : 179,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : :İnşaat tarzı Onaylı İmar Planında Koruma Amaçlı Kentsel Sit Alanına İsabet etmekte olup kurul kararı ile 3. derecede Arkeolojik Sit Alanı olarak onaylanmış olup geçiş dönemi koruma esasları ve kullanım şartları
Kıymeti : 35.800,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 24/09/1990 tarihli 3146 Yevmiye ile Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığıdır. 10/07/2014 tarihli 12579 Yevmiye ile 3. Derecede Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır.
1. Satış Günü : 15/01/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : İİK. 133. Maddesine göre satış yapılacağından ikinci satış günü verilmemiştir.
Satış Yeri : Tarsus Adalet Sarayı Zemin Kat C Blok Müzayede Salonu Tarsus/Mersin
Satış şartları :
1-Müdürlüğümüzce 05/10/2018 tarihinde yapılan açık artırmada ihale alıcısı yükümlülüklerini yerine getirmediğinden İ.İ.K.'nun 133. Maddesi gereğince taşınmazın satışı, ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Satış günününyirmi gün öncesinden, satış tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Ayrıca tellâllık harcı, satış bedelinden ödenecek olup,Resmi Gazetede 15/03/2018 tarihinde yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe giren 1701 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununla"Madde 47 - 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ""Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir" şeklinde değiştirilmiş olup, taşınmazın aynından doğan vergi borcunun ipotek borcundan sonra geleceği hükme bağlandı anlaşıldığından taşınmazın aynından doğan vergiler rehin ve ipotek bedelinden sonra ödenecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedelihemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1076 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR