KONYA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Meram'da icradan satılık dükkan

KONYA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888738
Şehir : Konya / Meram
Semt-Mahalle : TOPRAK SARNIÇ MAH. / LALEBAHÇE
: 422
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/7011 Esas
Muhammen Bedeli
:
550,000 TL
Birinci Satış Günü
:
25.12.2018 15:35
İkinci Satış Günü
:
22.01.2019 15:35
Satış Yeri
:
KONYA ADLİYESİ B BLOK ZEMİN KAT Z18MÜZAYEDE SALONU KARATAY KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 3. İCRA DAİRESİ
2018/7011 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, Konya İli, Meram İlçesi, Toprak Sarnıç mahallesi 3 cilt, 235 sayfa, M 28 b 15 d 3 a ( 194 ) pafta, 787 ada, 2 parselde kayıtlı 422,11 m2 alanlı arsa ile üzerinde bulunan avlulu kagir dükkan.

Gayrimenkulün Adresi: Toprak Sarnıç mahallesi, Meram Eski Yol caddesi, Nilüfer ve Yazıcı sokaklar, Planya sokağa cepheli, no: 22 de, Pergel sokağa cepheli, no: 17 de, Meram / Konya

Gayrimenkulün Özellikleri: Konya İli, Meram İlçesi, Toprak Sarnıç mahallesi, Meram Eski Yol caddesi, Nilüfer ve Yazıcı sokaklar, Planya sokağa cepheli, no: 22 de, Pergel sokağa cepheli, no: 17 de bulunmaktadır. 422,11 m2 alanlı arsanın üzerinde ön kısmı betonarme dükkan, arka avlu kısmı çelik konstrüksiyon çatı ile kapatılmış imalathane vardır. Arsanın tamamı kapatılmıştır. Zemin katta camekanlar profildir. Tabana beton dökülmüştür. Banyo ve tuvalet, soyunma odası bölümleri vardır. Duvar yüzeyleri harç sıvalı, boyalıdır. Borç konusu 2 nolu parsel kiracı tarafından 3 nolu parselle ortak kullanılmaktadır. Elektrik ve su tesisatı vardır.

İmar durumu: Dosya içerisinde bulunan 20.07.2018 tarihli imar durum belgesine göre, borç konusu M 28 b 15 d 3 a ( 194 ) pafta, 787 ada, 2 parselde kayıtlı 422,11 m2 alanlı arsa; bina yüksekliği: 7,50 metre olan dükkan yapılabilecektir. Parsel imar planında küçük sanatlar sanayi sahasına isabet etmektedir. Mevcut yapının inşaat ruhsatı 1978 yılında 5/43 sayı ile alınmıştır.

2018 yılı Emlak vergisine esas m2 değeri 150,0 TL dir. Meram İlçesi Genel Plan Notları
Terki olmayan Kadastro parselleri, bölgesindeki DOP uygulamasına tabidir.

İmar uygulaması görmüş parsellerde, Mevcut binası imar planında yol, otopark, yeşil alan, okul vb. Kamu Alanlarında kalan binaların malikleri veya yapı müteahhidince yıkılmasına müteakip yapı ruhsatı düzenlenmesi gerekir. ( BMK 18.03.2016/251 )

Su Havzası Koruma Alanı içerisin kalan yerlerde KOSKİ nin görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.

ENH ile alakalı ilgili kurum veya kurumlardan görüş alınması gerekir.

Arkların korunması amacıyla Belediye lehine irtifak hakkı tesis edilecektir.

Arkların üzerine garaj girişi için 2,50 metreden geniş kapatma yapılamaz.

Dere Yatakları ve Arklar ile ilgili DSİ nin veya KOSKİ nin görüşü alınacaktır.

İlçe sınırları içerisinde, Doğal Sit Alanları dışındaki Konut alanlarında kalan ve tüm Caddelere veya 14 metre ve üzeri genişlikteki ulaşım güzergahlarına cephe olan parsellerde halkın günlük ihtiyacını karşılamaya dönük olarak, zemin katı ticaret yapılabilir.

Tek katlı bir bağımsız bölümlü projeler hariç, diğer konut projelerinde bağımsız bölüm kat alanı 75 m2 den az olamaz. ( BMK 16.10.2015/1234 )

Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddesinde Ticari Kullanımlar ve Tadilatlar ( BMK 15.08.2014/438 )

Konut alanlarından zemin katların ticaret yapılması ile ilgili Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih 720 sayılı kararında yer alan Doğal SİT Alanlarına ilave olarak Yeni Meram Caddesi, Eski Meram Caddesi ve Yaka Caddelerinde de imar planlarında iki katı geçmeyen konut alanlarında zemin katlar ticaret yapılmayacaktır.

Bu caddelerde ticaret kullanımı talep edilmesi durumunda parselinde gerekli otopark yeri ayrılması UKOME den görüş alınması ve idarece uygun görülmesi halinde parselin tamamının ticaret olarak kullanımı ile ilgili imar plan değişikliği ön görülecektir.

1.fıkra çerçevesinde mevcut binalarda konutların ticarete dönüştürülmesi ile ilgili imar planı değişikliği yapılmadan tadilat izni verilmeyecektir.

İmar planlarında iki katı geçen konut alanlarında ise UKOME kararları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

Otopark yapılması hususunda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2014 tarih ve 830 sayılı ve 16.01.2015 tarihli kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

Kıymeti : 550.000,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 25/12/2018 günü 15:35 - 15:40 arası

2. Satış Günü : 22/01/2019 günü 15:35 - 15:40 arası

Satış Yeri : KONYA ADLİYESİ B BLOK ZEMİN KAT Z18MÜZAYEDE SALONU KARATAY KONYA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/7011 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR