MUĞLA EL SANATLARI SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ

MELSA tarafından büfe ve çay bahçesi kiraya verilecektir

MUĞLA EL SANATLARI SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037125
Şehir : Muğla / Menteşe
Semt-Mahalle : KARAMEHMET MAH. / MENTEŞE
Yayınlandığı Gazeteler

MUĞLA YENİGÜN 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
MUĞLA YENİGÜN 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Büfe ve Çay Bahçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.08.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 nolu Hizmet Binası 2. Kat Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

MELSA MUĞLA EL SANATLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 1. Melsa Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.

 2. İhale, 21.08.2019 Çarşamba günü saat 10:30’da, Kurşunlu Cad. No:6 Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 nolu Hizmet Binası 2. Kat Encümen Salonunda, İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 3. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Şeyh Mh. Kocamustafendi Cd. No:2/A Menteşe/Muğla adresinde bulunan Melsa Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi muhasebe ofisinden ücretsiz olarak alınabilir. Telefon: 0252 212 91 64

 4. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 20/08/2019 Salı günü saat 17:00’a kadar Melsa Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi muhasebe ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

 5. ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMAK KAYDIYLA; İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

 1. GERÇEK KİŞİLERDEN;
 1. İkametgâh Belgesi,
 2. Nüfus Kayıt Örneği,
 1. TÜZEL KİŞİLERDEN;
 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
 1. ORTAK BELGELER
 1. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 3. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 4. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’
 5. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ ecrimisil/ işgaliye borcu olmadığına dair belge,
 6. Gerçek veya Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihale tarihinden önce, en az son 1 yıldan beri ihale konusu ile ilgili Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge,
 1. Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
 2. Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
 • 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
 • İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
SN İLÇE MAHALLE CADDE/SOKAK /MEVKİİ BAĞ. BÖL. / KAPI NO. NİTELİĞİ MUH. BED. (₺) GEÇİCİ TEM. (₺)
1 Menteşe Karamehmet Mh. Menteşe Cd. 11 Büfe ve Çay Bahçesi 46.000,00 1.380,00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR