MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Marmaraereğlisi/Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki 4 adet dükkan belediyeden kiralıktır

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00994084
Şehir : Tekirdağ / Marmaraereğlisi
Yayınlandığı Gazeteler

MARMARA EREĞLİ''NİN SESİ 14.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1- Yeniçiftlik mahallesi, sanayi sitesinde bulunan eski B1 nolu dükkan 2- Yeniçiftlik mahallesi, sanayi sitesinde bulunan eski B2 nolu dükkan 3- Bahçelievler mahallesi, Ticaret sokakta bulunan 12 nolu dükkan 4- Bahçelievler mahallesinde bulunan Belediye düğün salonundaki 19 m2'lik büfe
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
 Marmaraereğlisi Belediyesi Encümen toplantı odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


TEKİRDAĞ İLİ
MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyemiz hudutları dahilinde, aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine istinaden, açık arttırma usulü ile 18.12.1984 tarih 18607 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlete Ait Taşınmaz mal satış, trampa, kiraya verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, ecrimisil yönetmeliği ve 24.03.2004 tarih 25412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 18607 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikte Değişiklik yapılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kiraya verilecektir.
ihale, 22.05.2019 tarihinde Marmaraereğlisi Belediyesi Encümen toplantı odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

KİRALANACAK TAŞINMAZLAR
S.NO NİTELİĞİ TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1- Yeniçiftlik mahallesi, sanayi sitesinde bulunan 14.400,00 TL 435,00 TL 14.00
eski B1 nolu dükkan
2- Yeniçiftlik mahallesi, sanayi sitesinde bulunan 14.400,00 TL 435,00 TL 14.05
eski B2 nolu dükkan
3- Bahçelievler mahallesi, Ticaret sokakta bulunan 18.360,00 TL 555,00 TL 14.10
12 nolu dükkan
4- Bahçelievler mahallesinde bulunan Belediye düğün 27.000,00 TL 810,00 TL 14.15
salonundaki 19 m2'lik büfe


İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR
1-İhale şartnamesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.
2-İstekliler Nüfus cüzdan örneği vereceklerdir.
3-İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerin 2019 yılında düzenlenmiş vekaletname vermeleri, ihale saatinden önce geçici teminatı yatırmaları veya banka teminat mektubu vermeleri gerekmektedir.
4-İhaleye katılmak isteyen firma ve kuruluşlarının, Ticaret ve Sanayi Odasından 2019 yılına ait belge, Ticaret ve Sicil Memurluğundan yetki belgesi ve imza sirküleri vermeleri gerekmektedir.
5-Belediyemizden temin edilen şartnamenin imzalanarak, istenen belgelerle birlikte ve geçici teminatı yatırmak suretiyle yukarıda belirtilen gün ve saatte ihaleye katılınacaktır.
6-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR