ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Mardin Artuklu Üniversitesi kantin ve çay ocağı kiraya verecektir

ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi Kantin ve Çay Ocağı Kiralanması İşi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
KISMİ TEKLİFE AÇIK MALZEMELİ KANTİN KİRALAMA İŞİ

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, Kantin ve Çay Ocağı kiralama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. Aşağıda belirtilen ihale bilgilerine göre Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünde kurulacak ihale komisyonu huzurunda kısmi teklife açık ihalesi yapılacaktır.

1. İdare ile ilgili bilgiler:
a) Adı: Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
b) Adresi: Artuklu Yerleşkesi Diyarbakır Yolu Artuklu/Mardin
c) Telefon numarası: 0482 213 19 49 - Dahili 1263

2. İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre (Açık Teklif Usulü)
b) Teklif Zarflarının Sunulacağı Adres: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
c) İhalenin Yapılacağı Adres: Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İhaleye iştirak etmek istediğiniz takdirde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonuna müracaat etmeniz gerekmektedir.

 1. Nüfus Müdürlüğünden Onaylı Adres Belgesi
 2. T.C. Kimlik No / Vergi Kimlik No
 3. Vergi Levhası
 4. Nüfus Cüzdanı veya Tasdikli Bir Örneği
 5. Sabıka Kaydı
 6. Kiraya verilecek yeri gördüğüne dair dilekçe
 7. Geçici teminat belgesi
 8. İstekli tarafından onaylanmış idari şartname
 9. Vekil ise vekâletname
 10. Tüzel kişi olması durumunda Noter tasdikli imza beyannamesi
 11. Tüzel kişi olması durumunda Ticaret Sicil Gazetesini ibraz edecektir


Bilgilerinize tebliğ ve rica ederim.

İHALE BİLGİLERİ
Kiralanacak Yer ve Amacı Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi Kantin ve Çay Ocağı Kiralanması İşi
Kiralanacak Alanın Yüzölçümü/Süresi Edebiyat Fakültesi 93 m2
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 100 m2
Sağlık Bilimleri Fakültesi 226 m2
İslami İlimler Fakültesi 110 m2
3 yıl
İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli Edebiyat Fakültesi 87.962,00 TL (KDV Hariç)
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 46.526,33 TL (KDV Hariç)
Sağlık Bilimleri Fakültesi 87.368,33 TL (KDV Hariç)
İslami İlimler Fakültesi 47.495,33 TL (KDV Hariç)
Geçici Teminat Belgesi % 10
İhale Şekli 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi
İhale Tarihi / Saati 22.08.2019 10:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR