MANİSA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa Yunusemre'de doğal taş işleme tesisi icradan satılıktır

MANİSA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910721
Şehir : Manisa / Yunusemre
Semt-Mahalle : KARAKILIÇLI MAH. / YUNUSEMRE
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/37 Tlmt.
Muhammen Bedeli
:
1,409,413 TL
Birinci Satış Günü
:
06.02.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
04.03.2019 10:00
Satış Yeri
:
Adalet Sarayı Zemin Kat Mezat Salonu (182 Nolu) YUNUSEMRE / MANİSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MANİSA 1. İCRA DAİRESİ
2018/37 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karakılınçlı mah. Köycivarı mevkii , 245 parselin ana taşınmaz niteliğinin 19400 m2 alana sahip, tarla vasfında olduğu tespit edilmiştir.
Yunusemre Belediyesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyada mevcut 04.04.2018 tarih, 6349 sayılı yazısından 245 parselin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı sınırları dışında olduğu, 10.01.2007 tarihinde onaylanan mevzi İmar Planı çalışması ile Doğaltaş İşletme Tesis alanı yapıldığı ve 27.06.2007 tarih, 2007/29 sayı ile yapı ruhsatı alındığı tespit edilmiştir. Yazı ekindeki mimari projeden ve yapı ruhsatından bakıldığında; üzeri çelik çatı ile örtülü, tek katlı taş işleme tesisi ve deponun , 1664 m2 kapalı alana sahip olduğu, bunun yanında sosyal tesisler olarak geçen yine tek katlı, 206,5m2 alana sahip yığma bina olduğu ve bahçede stok sahası ve otopark düzenlemesi yapıldığı tespit edilmiştir.Yerinde yapılan incelemede ;Doğal taş işleme tesisi 1664 m2 alana sahip, kolon ve çatısı çelik konstrüksüyon olan binanın üzeri oluklu trapez saç ile kapatılmıştır. Tabanı çelik hasırlı beton olarak yapılan taş işleme tesisinin üç tarafı BİMS tuğla ile 2m yüksekliğinde yığma duvar yapılarak kapatılmıştır. Çatı ile duvar arasındaki kısım ise oluklu trapez saç levhalar ile kapatılmıştır. Ön ve arka cephede 2 adet sürgülü kapısı vardır. Taş işleme tesisinin içinde tuğla duvar ile yığma bina veiki katlı olarak yapılmış, 15 m2 alana sahip ofis bulunmaktadır.Doğal Taş İşleme tesisinin icra müdürlüğünün keşif tarihi olan 27.02.2018 tarihi itibarıyla değeri hesaplanırken; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 2018 yılı YapıYaklaşık Birim Fiyatları kullanılmıştır. 10 yıllık bina olması nedeniyle %10 kırım yapılmıştır. Tesisin değeri 483 TL/m2*0,9*1664 m2 = 723.340,80 TL bulunmuştur.Projesinde Sosyal Tesis olarak gösterilen, işçilerin yatılı olarak kaldığı yer ise tek katlı yığma bina olarak yapılmıştır. Mutfak, yemekhane ve iki adet yatakhaneden oluşan bölüm 210 m2 alana sahiptir. Dış cephekapı ve pencereleri çift camlı plastik doğramadır. İç kapıları amerikan pres kapıdır. Tavanı drolit malzemeden yapılmış asma tavandır. Üzeri oluklu trapez saç ile kapatılmıştır. Duvarları iç ve dışı normal sıvalı ve boyalıdır. Elektrik ve suyu mevcuttur. İcra Müdürlüğü?nün keşif tarihi olan 27.2.2017 tarihi itibariyle değeri hesaplanırken Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 2018 yılı YapıYaklaşık Birim Fiyatları kullanılmıştır. 10 yıllık bina olması dikkate alınarak ve ayrıca yerinde yapılan gözlem sonucu yıpranma payı olarak %25 kırım yapılmıştır.Sosyal Tesisin değeri 483 TL/m2*0,75*210 m2=76.072,50 TL bulunmuştur.Çevre Düzenlemesi : 1000 m2 alanlı saha betonu bulunmaktadır.Ayrıca su arıtma siloları ve trafo vardır.125 TL/m2*1000 m2 =125.000,00 TL
Arsa Değeri : Dava konusu tesisin bulunduğu 245 nolu parsel Karakılınçlı mahallesinde olup, Karakılınçlı mahallesi Manisa Büyükşehir Belediyesi olmadan önce köy statüsünde olan yerlerişm yerlerindendir. Manisanın alış-veriş merkezine yaklaşık 28 km uzaklıktadır. Doğal taşı değerli bir bölgedir. Dava konusu 245 parsel hemen yol kenarındadır. Mevzi İmar Planı ile arsa vasfı kazanmıştır. Elektrik ve suyu mevcuttur. Tüm bu özellikleri dikkate alındığında ve serbest piyasada yapılan araştırmalar sonucunda dava konusu olan Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karakılınçlı mah. 245 parselin Manisa 1. İcra Müdürlüğünün keşif tarihi olan 27.02.2018 tarihi itibarıyla m2 birim fiyatının 25 TL olduğu kanaatiyle;Arsa değerinin 25 TL/m2*19.400 m2 = 485.000,00 TL edeceği hesaplanmıştır.
SONUÇ:Satışa konu olan Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Karakılınçlı mah. 245 parsel ve üzerinde bulunan Doğal taş işleme tesisinin tamamının Manisa 1. İcra Müdürlüğünün keşif tarihi olan 27.02.2018 tarihi itibarıyla toplam ( 723.340,00 TL + 76.072,50 TL + 125.000,00 TL + 485.000,00 TL ) 1.409.413,30 TL edeceği hesaplanmıştır.
Adresi:Karakılınçlı Mah Davutlar yolu üzeri taş ocağı imalathanesi Yunusemre/Manisa
Yüzölçümü: 19.400,00 m2 - İmar Durumu :Yunusemre Belediyesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyada mevcut 04.04.2018 tarih, 6349 sayılı yazısından 245 parselin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı sınırları dışında olduğu, 10.01.2007 tarihinde onaylanan mevzi İmar Planı çalışması ile Doğaltaş İşletme Tesis alanı yapıldığı ve 27.06.2007 tarih, 2007/29 sayı ile yapı ruhsatı alındığı tespit edilmiştir.
Kıymeti: 1.409.413,30 TL- KDV Oranı : %18-Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 06/02/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 04/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri: - Adalet Sarayı Zemin Kat Mezat Salonu (182 Nolu) YUNUSEMRE / MANİSA
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Tapuda adresi belli olmayanların gazetede yayımlanan satış ilanının İİK.nun 127.maddesi gereğince tebliği yerine kaim olmasına
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/37 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/12/2018 (İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR