SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Manisa/Salihli'de işyeri, arsa ve lojmanlar kiraya verilecektir

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941518
Şehir : Manisa / Salihli
Yayınlandığı Gazeteler

SALİHLİ SEKTÖR 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SALİHLİ SEKTÖR 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2019 16:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tablolarda nitelikleri belirtilmiş,işyeri, arazi,arsa ve park alanı niteliğine sahip gayrimenkullerden tabloların 25,26,27,28,29,30,31.sırasındaki arsaların 05/02/2018 tarih ve 2018/13 sayılı Meclis Kararı gereği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” ile 21/02/2019 tarihi Perşembe günü,saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.Tabloların 1,2,3,4,5,6,7.8,9.sırasındaki işyeri ile sosyal konut niteliğine sahip taşınmazların ise 02/05/2018-04/09/2018 tarih ve 2018/47,2018/89 Sayılı Meclis kararları gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” 21/02/2019 tarihi Perşembe günü,saat :13:30’da Belediye Encümeni huzurunda 10 yıllığına,tabloların diğer sırasında bulunan işyeri,sosyal konut,park alanı,arsa vasfına sahip taşınmazların ise 3 yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.Kiralama ihalesine katılacak isteklilerin Açık Teklif Artırma Usulüne göre hazırlayacakları belgeler ile birlikte şartname ve ihale teminat makbuzlarını en geç 20/02/2019 tarihi Çarşamba günü saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Belediyemiz sorumlu değildir.
2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, muhammen kira ve satış bedeli ile geçici ihale teminatı, gibi unsurlar aşağıdaki tablolarda tespit edilmiştir.

S.
N.
İŞYERİNİN ADRESİ ADA/
PARSEL/
KOORDİNAT

VASFI
AYLIK KİRA BEDELİ
+%18 KDV (TL)
GEÇİCİ İHALE TEMİNATI
01 Atatürk Mah. 1776 Parsel Lokanta 300,00.-TL+%18 KDV 1.080,00.-TL
02 Atatürk Mah. 1776 Parsel WC 180,00.-TL+%18 KDV 650,00.-TL
03 Sart Mah. 28 Pafta 1030 Parsel Kahvehane 450,00.-TL+%18 KDV 1.620,00.-TL
04 Sart Mah. 996 Parsel Lojman 220,00.-TL 795,00.-TL
05 P.Damları Mah. 132 Ada 1 Parsel İşyeri 150,00.-TL+%18 KDV 540,00.-TL
06 Taytan Mah. 645 Parsel İşyeri 150,00.-TL+%18 KDV 540,00.-TL
07 Sart Mah. 106 Ada 1 Parsel İşyeri 1.500,00.-TL+%18 KDV 5.400,00.-TL
08 Namık Kemal Mh. 598942.77-4261512.56 Büfe 480,00.-TL+%18 KDV 1.730,00.-TL
09 Atatürk Mah. 599096.13-4262604.48 İşyeri 420,00.-TL+%18 KDV 1.520,00.-TL
10 Çökelek Mah. 188 Parsel Lojman 150,00.-TL 165,00.-TL
11 Hacıbektaşlı Mah. 3525 Ada 6 Parsel İşyeri 200,00.-TL+% 18 KDV 220,00.-TL
12 Karaoğlanlı Mah 1186 Parsel Kahvehane 300,00.-TL+% 18 KDV 325,00.-TL
13 Eldelek Mah. 1068 Parsel Lojman 120,00.-TL 130,00.-TL

S.N TAŞINMAZIN ADRESİ ADA/PARSEL VASFI ALANI (M2) 1 DEKAR ARAZİNİN MUHAMMEN KİRA BEDELİ
(TL)
TOPLAM İHALE MUHAMMEN KİRA BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ İHALE TEMİNATI

(TL)
14 Bağcılar Mahallesi 113 Ada 1,2,3,4 Parsel Arsa 2.349,71 M2 -- 1.500,00.-TL 135,00.-TL
15 Kurtuluş Mah. 256-295-297.Sk Park
Alanı
2.800,00 M2 -- 1.500,00.-TL 135,00.-TL
16 K.Damları Mh 1224 Parsel Arazi 5.180,00 M2 405,40.-TL 2.100,00.-TL 190,00.-TL
17 Durasıllı Mah. 4360 Parsel Arazi 16.500,00 M2 451,50.-TL 7.450,00.-TL 675,00.-TL
18 Torunlu Mah 401 Parsel Arsa 6.940,00 M2 -- 500,00.-TL 45,00.-TL
19 Torunlu Mah 349 Parsel Arsa 4.260,00 M2 -- 320,00.-TL 30,00.-TL
20 Hasalan mah 866 Parsel Arazi 1.400,00 M2 -- 450,00.-TL 45,00.-TL
21 Hasalan Mah 976 Parsel Arazi 7.250,00 M2 400,00.-TL 2.900,00.-TL 265,00.-TL
22 Hasalan Mah 754 Parsel Arazi 9.250,00 M2 400,00.-TL 3.700,00.-TL 335,00.-TL
23 Beylikli Mah 1577 Parsel Arazi 13.978,00 M2 400,00.-TL 5.600,00.-TL 505,00.-TL
24 Beylikli Mah 1505 Parsel Arazi 12.500,00 M2 300,00.-TL 3.750,00.-TL 340,00.-TL

S.N TAŞINMAZIN ADRESİ ADA/PARSEL ALANI VASFI 1M2 ARSANIN MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL) TOPLAM İHALE MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ İHALE TEMİNATI (TL)
25 Dombaylı 94 Ada 1 Parsel 434,70 M2 Arsa 30,00.-TL 13.041,00.-TL 400,00.-TL
26 Dombaylı 94 Ada 8 Parsel 415,28 M2 Arsa 30,00.-TL 12.458,40.-TL 375,00.-TL
27 Dombaylı 94 Ada 9 Parsel 525,99 M2 Arsa 30,00.-TL 15.779,70.-TL 475,00.-TL
28 Dombaylı 97 Ada 3 Parsel 583,71 M2 Arsa 30,00.-TL 17.511,30.-TL 530,00.-TL
29 Dombaylı 100 Ada 12 Parsel 415,80 M2 Arsa 25,00.-TL 10.395,00.-TL 315,00.-TL
30 Dombaylı 100 Ada 13 Parsel 409,52 M2 Arsa 25,00.-TL 10.238,00.-TL 310,00.-TL
31 Dombaylı 100 Ada 14 Parsel 447,57 M2 Arsa 25,00.-TL 11.189,25.-TL 340,00.-TL


3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde
3.1.1-Nüfus cüzdan fotokopisi, (Özel kişi,veyaTüzel Kişi yetkilisinin),
3.1.2-Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge.)
3.1.3-Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi,
3.1.4-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi.
3.1.5-İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz.
3.1.6-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.
3.1.7-Arsa satış ihalesine katılacak isteklilere ait noter onaylı imsa sirküsü
3.1.8-Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,
3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde,
3.2.1-Tüzel kişiliğin ticari tebligat adres beyanı
3.2.2-İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2019 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
3.2.3-Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,
3.2.4-Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
3.2.5-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.
4-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale kira şartnamesini 100,00.-TL.,arsa satış ihalesine katılacak taliplilerin ise ihale şartnamesini 250,00.-TL.makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilecekleri gibi ihale şartnamesini İdarede ücretsiz okuyabileceklerdir.
Taliplilere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR