AKHİSAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa/Akhisar'da yem fabrikası tesisi icradan satılıktır

AKHİSAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00996710
Şehir : Manisa / Akhisar
Semt-Mahalle : MORALILAR MAH. / AKHİSAR
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 17.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/3799 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
10,978,161 TL
Birinci Satış Günü
:
10.07.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
05.08.2019 10:00
Satış Yeri
:
Akhisar Adliyesi Zemin Kat Kantin Önü Akhisar/MANİSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. AKHİSAR İCRA DAİRESİ
2017/3799 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

A-) SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kayıt bilgilerine göre; Manisa ili, Akhisar ilçesi, Moralılar Köyü, Göbez mevkii, 126 Ada, 17 Parsel, 212.913,80 m² yüzölçümlü, arsa ana taşınmaz nitelikli olup, bilirkişi raporuna göre;
TAŞINMAZIN HALİ HAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz, Moralılar Mahallesinde, Beyoba Mahallesi yolunun üzerinde bulunmaktadır. Ulaşımı toplu taşıma araçları ve özel vasıtalar ile sağlanmaktadır. Akhisar şehir merkezine 11 km uzaklıktadır. Moralılar Mahallesi 126 ada,17 parselde bir adet yem fabrikası binası, bir adet yumurta toplama deposu, beş adet tavuk kümesi, bir adet bekçi kulübesi, bir adet idari bina, üç adet yığma tarzda inşa edilmiş müştemilat, iki adet konteyner müştemilat ve parsel girişinde danışma binası vardır.
YEM FABRİKASI BİNASI: Binanın çelik konstrüksiyondan inşa edildiği görülmüştür. Duvarları saç panel, çatısı sandviç panel ile kaplıdır. Yaklaşık olarak 5-10 yıllık bir yapıdır. Toplam alanı 450 m²'dir.
YUMURTA TOPLAMA BİNASI: Bina prefabrik tarzda inşa edilmiştir. Çelik çatı sistemli, çatı sandviç panelle kaplıdır. Yaklaşık olarak 5-10 yıllık bir yapıdır. İçerisinde yemekhane, veteriner odası ve WC bulunmaktadır. Toplam 1.500 m²'dir.
Tavuk kümesi binaları yumurta toplama binasına benzer tarzda inşa edilmiş olup, 5 adet tavuk kümesi vardır.
BEKÇİ KULÜBESİ BİNASI: Bina yığma tarzda inşa edilmiş olup, tek bölümden oluşmaktadır. Yaklaşık olarak 5-10 yılık bir yapı olup,toplam 16 m²'dir.
İDARİ BİNA: Bina betonarme tarzda inşa edilmiştir. Bir oda, bir mutfak, bir WC ve bir koridordan oluşmaktadır. Yaklaşık olarak 5-10 yıllık yapı olup,toplam 80 m²'dir.
MÜŞTEMİLAT OLARAK KULLANILAN BİNALAR: İki adet yığma tarzda inşa edilmiş müştemilat bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 5-10 yıllık yapılar olup, her biri yaklaşık 50 m² büyüklüğündedir.
İki adet konteyner müştemilat bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 5-10 yıllık yapılar olup, her biri yaklaşık 20 m²'dir.
MÜŞTEMİLAT OLARAK KULLANILAN BİNA: Bina yığma tarzda inşa edilmiş olup, yaklaşık 5-10 yıllık yapıdır. Yaklaşık olarak 60 m²'dir.
DANIŞMA BİNASI: Bina betonarme tarzda inşa edilmiş olup,yaklaşık olarak 5-10 yıllık bir yapıdır. Yaklaşık 80 m²'dir.
TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: Akhisar Belediyesi 05/02/2018 tarihli imar durum yazısına göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 12/04/2012/4191 sayılı yazısında mutlak tarım arazisi olduğu vaziyet planına uyulmak ve amacı dışında kullanılmamak şartıyla 4.975 m² kümes, müştemilat olarak 200 m² bakıcı evi, 750 m² yem deposu ve 750 m² yumurta deposu yapılarak tarımsal hayvancılık işletme faaliyeti yapılmasında sakınca bulunmamaktadır denilmektedir. Nizamı ticari hayvancılık tesis alanı olarak görülmektedir. Sözkonusu satışa konu taşınmaz ticari hayvancılık tesisi alanında bulunmaktadır. Uygulama İmar Planına göre parsel üzerinden enerji nakil hattı geçmektedir.
TAŞINMAZDA BULUNAN AĞAÇLARIN SAYISI: 20 yaşlarında 1.495 adet zeytin ağacı.
Taşınmazda bütün borçluların hisselerinin toplamı tamdır.
Kıymeti : 10.978.161,96 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Krokide sarı boya ile gösterilen yerde bu parsel aleyhine 7 parsel lehine su arkı geçme hakkı vardır.
5403/5578 s.y. gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır. (DSİ Genel Müdürlüğü 25/07/2014
tarih ve 11947 yevmiye numaralı)
1. Satış Günü : 10/07/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 05/08/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Akhisar Adliyesi Zemin Kat Kantin Önü Akhisar/MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B-) SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3799 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İİK.nun 127.maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan, mernis adresi de olmayan Adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 07/05/2019 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR