TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Mamak'ta 17.572 m² taşınmazın satışı yapılacaktır

TCDD 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00933570
Şehir : Ankara / Mamak
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ankara İli, Mamak İlçesi, 3017 ada 1 sayılı parselde kayıtlı Çankaya Cebeci istasyon Sahasında bulunan 17.572,00m² miktarlı taşınmazın 1.086,00m².lik kısmı “İş merkezi, büro, lokanta, dükkan, cafe vb.”   olarak kullanılmak üzere Aylık KDV hariç 25.000,00-TL. Muhammen bedel üzerinden  “Kapalı Teklif Yöntemiyle” kiralanacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Mamak/Ankara
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gazi Mahallesi Güvercin Yolu 06560 Yenimahalle/Ankara adresinde 2.Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE DUYURUSU
TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDA

1- Ankara İli, Mamak İlçesi, 3017 ada 1 sayılı parselde kayıtlı Çankaya Cebeci istasyon Sahasında bulunan 17.572,00 m² miktarlı taşınmazın 1.086,00m².lik kısmı “İş merkezi, büro, lokanta, dükkan, cafe vb.” olarak kullanılmak üzere Aylık KDV hariç 25.000,00-TL. Muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Yöntemiyle” kiralanacaktır.

2- İhale 21/02/2019 tarihinde saat 14.00’da Gazi Mahallesi Güvercin Yolu 06560 Yenimahalle/Ankara adresinde 2.Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.
3- İhale konusu taşınmaz için sözleşme imza tarihinden itibaren 31.12.2028 tarihine kadar geçerli olmak üzere sözleşme akdedilecektir.
4- İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.
5- İhaleye ait dokümanlar taşınmazın bulunduğu mahaldeki Gar-İstasyon Şefliklerinden veya TCDD 2.Bölge Müdürlüğünden ücretsiz görülebileceği gibi TCDD’nin “www.tcdd.gov.tr.” internet adresinde de görülebilir.
6- İhaleye Katılacak isteklilerden;
a) Geçici teminat bedeli 75.000,00-TL alınacak olup, nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 14.00’a kadar 2.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesine ve/veya TCDD’nin göstereceği ilgili banka hesabına yatırıldığına dair makbuz. (Teminat mektubu olarak verilmesi halinde teyit yazısı ile birlikte ihale tarihini takip eden günden itibaren en az 1 (Bir) Yıl süreli olacaktır )
b) İhale şartname bedeli KDV dahil 600,00-TL olup, şartnamenin satın alındığına dair makbuz,
c) İsteklilerin 2019 Yılı için bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairelerine borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda ve Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair taahhütname,
d) Gerçek kişilerden; Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.A maddesinde belirtilen belgeler,
e) Tüzel kişilerden Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.B maddesinde belirtilen belgeler,
f) Ortak girişim olması halinde; Açık Alan Kiralama Şartnamesinin 6.1.A.B.C maddesinde belirtilen belgeler,
g) Şartnamesinin ek hükümlerinde belirtilen belgeler,
7) Teklif Mektubu,
(İstenilen belgelerin tümü son altı ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır)
8- İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 21/02/2019 günü saat 14.00’a kadar TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.
9- Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10- Yapılan İhaleden sonuç alınamaması ve/veya ihaleye katılımın olmaması halinde aynı şartlarla Taşınmaz İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde; Aşağıda belirtilen gün ve saatlerde istekliler arasında PAZARLIK YÖNTEMİ uygulanacaktır.
İhale tarihinden itibaren (15) onbeş gün içerisinde istekli olması durumunda 07/03/2019 günü, saat 14.00’da, Bu sürede talipli çıkmazsa ayrıca (30) otuz gün içerisinde istekli olması durumunda 21/03/2019 günü, saat 14.00’da,Yine talipli çıkmaması halinde ayrıca 45 (kırkbeş) gün içerisinde istekli olması durumunda son kez 04/04/2019 günü, saat 14.00’da pazarlık yöntemi uygulanacak olup, talipli çıkmaması veya sonuç alınamaması halinde ihale iptal edilecektir.
11- TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.
İlgililere duyurulur. İrtibat Telefonu: (0312) 309 05 15- 8128

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR