YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Malatya/Yeşilyurt'ta büfe ve dükkanlar kiraya verilecektir

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978388
Şehir : Malatya / Yeşilyurt
Semt-Mahalle : DİLEK MAH. / DİLEK
Yayınlandığı Gazeteler

BUSABAH 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MALATYA NET HABER 17.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Dilek Mahallesi ve Yakınca Mahallesinde bulunan 15 adet taşınmazların, Yeşilyurt Belediye Encümeninin 07/03/2019 tarih ve 88 sayılı kararı ile kiralama yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. Aşağıdaki listede belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.05.2019 11:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
14/05/2019 10:59
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşilyurt Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NE AİT DİLEK MAHALLESİ VE YAKINCA MAHALLESİNDE BULUNAN 15 ADET TAŞINMAZLARIN 3 YILLIĞINA KİRALANMASI İŞİ
İHALE İLANI

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Dilek Mahallesi ve Yakınca Mahallesinde bulunan 15 adet taşınmazların, Yeşilyurt Belediye Encümeninin 07/03/2019 tarih ve 88 sayılı kararı ile kiralama yetkisi Yeşilyurt Belediyesi Encümenine verilmiştir. Aşağıdaki listede belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği ‘’Açık Teklif Usulü’’ ihale yoluyla kiralanması yapılacaktır.

 1. Şartname ve ekleri ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

 1. İhale 14.05.2019 tarihine rastlayan Salı günü saat 11:00’de başlayıp sıra numarası takip edilerek Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

 1. Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

 1. İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No

Kiralanması
Yapılacak Yer

Muhammen Bedel
( 1 Yıllık )

Geçici Teminat
Tutarı

İhale Tarih ve Saati

Şartname Ücreti

1

Dilek Mah.İş Merkezi 14 Bağımsız Bölüm Dükkan

600,00 TL

18,00 TL

14.05.2019
11:00

250,00 TL

2

Dilek Mah.İş Merkezi 15 Bağımsız Bölüm Dükkan

600,00 TL

18,00 TL

14.05.2019
11:10

250,00 TL

3

Dilek Mah.İş Merkezi 16 Bağımsız Bölüm Dükkan

600,00 TL

18,00 TL


14.05.2019
11:20

250,00 TL

4

Dilek Mah.İş Merkezi 5 Bağımsız Bölüm Dükkan

2.750,00 TL

82,50 TL

14.05.2019
11:30

250,00 TL

5

Dilek Mah.İş Merkezi 6 Bağımsız Bölüm Dükkan

2.750,00 TL

82,50 TL


14.05.2019
11:40

250,00 TL

6

Dilek Mah.İş Merkezi 7 Bağımsız Bölüm Dükkan

2.750,00 TL

82,50 TL

14.05.2019
11:50

250,00 TL

7

Dilek Mah.İş Merkezi 8 Bağımsız Bölüm Dükkan

1.000,00 TL

30,00 TL


14.05.2019
12:00

250,00 TL

8

Dilek Mah.İş Merkezi 9 Bağımsız Bölüm Dükkan

1.000,00 TL

30,00 TL

14.05.2019
12:10

250,00 TL

9

Dilek Mah.İş Merkezi 15 Bağımsız Bölüm Dükkan (222Ada/2 Parsel)

2.800,00 TL

84,00 TL

14.05.2019
12:20

250,00 TL

10

Dilek Mah.Dilek Bahçeli Lokal Büfe

7.500,00 TL

225,00 TL

14.05.2019
12:30

250,00 TL

11

Yakınca Mah.Yakınkent İş Merkezi 14 Bağımsız Bölüm Dükkan

3.950,00 TL

118,50 TL

14.05.2019
12:40

250,00 TL

12

Yakınca Mah.Yakınkent İş Merkezi 31 Bağımsız Bölüm Dükkan

1.000,00 TL

30,00 TL

14.05.2019
12:50

250,00 TL

13

Yakınca Mah.Final Okulları Park Büfe

40.500,00 TL

1.215,00 TL


14.05.2019
13:00

250,00 TL

14

Yakınca Mah. Hacı Baba Havuzbaşı Park Büfe

15.500,00 TL

465,00 TL

14.05.2019
13:10

250,00 TL

15

Yakınca Mah. Galericiler Sitesi Yanı Park Büfe

50.000,00 TL

1.500,00 TL


14.05.2019
13:20

250,00 TL

 1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

 1. İhale şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

 2. Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.

 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )

 4. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh ilmühaberi veya yerleşim belgesi ( Gerçek kişiler için )

 5. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,

 6. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi

 7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

 8. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,

 9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

 10. Teklif verilecek her taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır.

 11. İhaleye katılacak istekliler tahliye taahhütnamesini imzalayarak ihale dosyasında bulundurmak zorundadır. Aksi takdirde ihaleleri geçersiz sayılacaktır.


6) Teminat makbuzları ve belgeler 14.05.2019 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR