MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR A.Ş.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ.'ye ait taşınmazlar kiraya verilecektir

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01084149
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 14.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olup, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Tic. AŞ. Kirasında bulunan, Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi 5384 ada 4 parsel üzerindeki Yeni Nikah Sarayında bulunan 46-D ve 46-I Numaralı Bağımsız Bölümler 3 (Üç) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Kiralaması yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.11.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Aş. İdari Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ VE FUARCILIK HİZMETLERİ TİC.AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALE İLANI

1- Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olup, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri ve Fuarcılık Hizmetleri Tic. AŞ. Kirasında bulunan, Yeşilyurt İlçesi, Çilesiz Mahallesi 5384 ada 4 parsel üzerindeki Yeni Nikah Sarayında bulunan 46-D ve 46-I Numaralı Bağımsız Bölümler 3 (Üç) yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Kiralaması yapılacaktır.
2- Kiralanacak Bağımsız Bölümlerin İhale Tarihi ve Muhammen bedelleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İhale Dosyası 100,00-TL Karşılığında İdareden satın alınabilir.
İhale üzerinde kalan iştirakçi, ihale kararının kendisine bildirilmesini müteakip en geç 15 gün içerisinde %6 kesin teminat ve ihale şartnamesinde belirtilen sözleşme öncesi peşin ödenecek kira bedelinin ödenmesi ile sözleşme imzalanacaktır. 2886 sayılı kanunu madde 57. maddesine göre peşin ödenecek kira bedelinin ödenmemesi halinde kesin teminat alınmayıp sözleşme imzalanmayacaktır.
İştirakçi yükümlülüklerini bu süre zarfında eksiksiz yerine getirmediği takdirde ayrıca hiçbir ihtara gerek kalmadan ihale feshedilip teminat irat kaydedilecektir.
3- İhale Şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Aş. İdari Binasında bulunan Mali işler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir ve temin edebilirler.
4- İhaleye iştirak edecekler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen esaslara uygun olarak hazırlayacakları teklif zarfını aşağıda belirtilen ihale günü ve saatine kadar alındı belgesi karşılığında İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Telgraf, Faksla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5- Açık teklif usulünde teklifler sözlü olarak alınır.
7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra her ne suretle olursa olsun son müracaat tarihinden önce dahi olsa teklif zarfı içindeki teklif ve belgeler değiştirilemez, eksik evrak tamamlanamaz.
8- Kendi adına asaleten ya da başkası adına vekâleten ancak tek bir başvuru yapılabilir, mükerrer başvuru yapılmış olduğunun anlaşılması halinde ilgilinin tüm teklifleri geçersiz sayılacaktır.
9- İhale ve taşınmaz malın kiralanmasından doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, tellaliye harcı, Sözleşme damga vergisi, karar pulu giderleri, bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.
10- İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
11- İhale kararı İhale Komisyonunca onaylanması halinde kesinlik kazanacaktır.
12- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

SIRA NO MAHALE ADA PARSEL CİNSİ TAHMİN
EDİLEN
BEDEL (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH
VE SAATİ
1 ÇİLESİZ 5384 4 Yeni Nikah Sarayı 46-D Bağımsız bölüm 130.000,00-TL 30.000,00-TL 25/11/2019- Saat:09:30
2 ÇİLESİZ 5384 4 Yeni Nikah Sarayı 46-I Bağımsız bölüm 215.000,00-TL 30.000,00-TL 25/11/2019- Saat:10:30

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR