SARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararıyla satılık depo

SARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874824
Şehir : Tekirdağ / Saray
: 379
Yayınlandığı Gazeteler

SARAY GÖZLEM 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/6 VESAYET SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
49327 TL
Birinci Satış Günü
:
10.12.2018 10:00
İkinci Satış Günü
:
07.01.2019 10:00
Satış Yeri
:
Saray Adliyesi Mezat Salonu - Saray Adliyesi Zemin Kat SARAY / TEKİRDAĞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SARAY(TEKİRDAĞ)
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/6 VESAYET SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İli Saray İlçesi Beyazköy Köyü 4697 Parsel bahçeli ev ve ahır nitelikli taşınmaz. Taşınmaz üzerinde konut, ahır ve depo amaçlı kullanıla yapılar bulunmaktadır. 4697 parselin beyazköy köy içi yoluna cephesi mevcut olup, Edirne-Saray yoluna kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 790 metre, E80 yoluna kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 2345 metre, Saray Belediyesine kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 20525 metre, Kapaklı Organize Sanayii Bölgesine kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 23090 metre, ormana kuş uçuşu mesafesi yaklaşık 21260 metredir.
Adresi : Tekirdağ İli Saray İlçesi Beyazköy Köyü 4697 Parsel
Yüzölçümü : 379,44 m2 (kısıtlının satışı yapılacak 1/9 hissesi )
İmar Durumu : Saray Belediye Başkanlığının 1/1000 ölçekli Beyazköy uygulama imar planında kısmen imar yolunda, kısmen bitişik nizam 4 kat T.A.K.S: 0.35, K.A.K.S: 1.40 ticaret ve konut alanında, kısmen de ayrık nizam 3 kat T.A.K.S: 0.30, K.A.K.S: 0.90 konut alanında yer almaktadır.
Kıymeti : 49.327,20 TL(Satış gününe kadar yapılacak masrafları geçmek koşulu ile )
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 10/12/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 07/01/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Saray Adliyesi Mezat Salonu - Saray Adliyesi Zemin Kat SARAY / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada 4697 parseldeki kısıtlının 1/9hissesi değeri olan 49.327,20 TL 'den aşağı olmamak (Satış gününe kadar yapılacak masrafları geçmek koşulu ile ) şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da 4697 parseldeki kısıtlının 1/9hissesi değeri olan 49.327,20 TL 'den aşağı olmamak (Satış gününe kadar yapılacak masrafları geçmek koşulu ile ) en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İhaleye müteakip dosyanın hemen ve 10 günden önce karar verip satış bedeli ve masrafları yatırmaya esas olmak üzere satış dosyasına karar vermesi için Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği makamına onaya sunulur.
7-Tescil ve Teslim Sulh Hukuk Mahkemesinin ihaleye onamasından sonra yerine getirilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2 Vesayet Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. İş bu ilan tapu adresi bulunmayanlara ve adresi bulunup da tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.08/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR