MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mahallelerde muhtelif yerler kiraya verilecektir

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.03.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milas Belediye Başkanlığı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, aşağıda bilgileri yazılı olan belediyemiz taşınmazları; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı 3 ve 10 yıllığına kiraya verilecektir.

 1. İlçemiz Ören Mahallesi Sahil Şeridinde bulunan belediyemize ait 2 Adet TUVALET’ in 3 yıl süre ile kiralık ihaleye çıkarılması işi. Yıllık kira bedeli 2.163,00.-TL, geçici teminatı 64,89.-TL dir.
 2. İlçemiz Dereköy Mahallesi Merkez Sokakta bulunan KÖYKAHVESİ’ nin 3 yıl süre ile kiralık ihaleye çıkarılması işi. Yıllık kira bedeli 2.016,67.-TL, geçici teminatı 60,50.-TL dir.
 3. İlçemiz Bafa Mahallesi Merkez Sokakta bulunan No:85/G adresinde bulunan DÜKKAN’ ın 3 yıl süre ile kiralık ihaleye çıkarılması işi. Yıllık kira bedeli 2.770,00.-TL, geçici teminatı 83,10.-TL dir.
 4. İlçemiz Türkevleri Mahallesi 516 parsel numarasında kayıtlı bulunan KONUT taşınmazın 3 yıl süre ile kiralık ihaleye çıkarılması işi. Yıllık kira bedeli 2.400,00.-TL, geçici teminatı 72,00.-TL dir.
 5. İlçemiz Boğaziçi Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait olan ve idaremizce yapı kayıt belgesi alınan 2324 Parsel numaralı taşınmazın batısında bulunan yeşil alandaki taşınmazın tamir bakım onarımı ihaleyi üstlenen tarafından yapılarak OFİS amaçlı kullanılmak üzere 3 yıl süre ile kiralık ihaleye çıkarılması işi. Yıllık kira bedeli 5.800,00.-TL, geçici teminatı 174,00.-TL dir.
 6. İlçemiz Boğaziçi Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait olan ve idaremizce yapı kayıt belgesi alınan 2324 Parsel numaralı taşınmazın batısında bulunan yeşil alandaki taşınmazın tamir bakım onarımı ihaleyi üstlenen tarafından yapılarak KONUT amaçlı kullanılmak üzere 3 yıl süre ile kiralık ihaleye çıkarılması işi. Yıllık kira bedeli 4.600,00.-TL, geçici teminatı 138,00.-TL dir.
 7. İlçemiz Selimiye Mahallesi Atatürk Bulvarı No:51 adresinde bulunan FIRIN’ nın tadilat ve bakım onarımının kiralayan tarafından yapılmak suretiyle 10 yıl süre ile kiralık ihaleye çıkarılması işi. Yıllık kira bedeli 30.800,00.-TL, geçici teminatı 924,00.-TL dir.
 8. İlçemiz Gökbel Mahallesi Arpabükü Mevkii 211 Ada 2 Parsel numaralı 763,18 m2 büyüklüğündeki Zeytinlik vasıflı taşınmazın 3 yıl süre ile kiralık ihaleye çıkarılması işi. Yıllık kira bedeli 3.765,00.-TL, geçici teminatı 112,95.-TL dir.
 9. İlçemiz Kalem Mahallesi Merkez Sokak Köy Konağı bitişiğinde bulunan boş DÜKKAN’ nın 3 yıl süre ile kiralık ihaleye çıkarılması işi. Yıllık kira bedeli 1.415,00.-TL, geçici teminatı 42,45.-TL dir.
 10. İlçemiz Selimiye Mahallesi Belediye Caddesi No:90 adresinde bulunan DÜKKAN’nın 3 yıl süre ile kiralık ihaleye çıkarılması işi. Yıllık kira bedeli 3.490,00.-TL, geçici teminatı 104,70.-TL dir.
 11. İlçemiz Selimiye Mahallesi 204 Ada 40 Parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazın içerisine taban alanı 1 m2 büyüklüğünde totem yerinin kiralanması işi. Yıllık kira bedeli 2.935,00.-TL, geçici teminatı 88,05.-TL dir.

İhale konusu taşınmazlar 3 ve 10 yıl süre ile kiraya verilme işinin ihalesi 22.03.2019 Cuma günü saat 13:30’da Belediyede Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhalenin bedeli şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.
Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panolarında görülebilir.

İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN :

  1. Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu,
  2. Nüfus Cüzdanı Sureti veya Fotokopisi,
  3. İkametgâh Belgesi,
  4. Milas Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu olmadığına dair belge,
  5. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu ticaret ve veya sanayi odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış olan oda kayıt belgesi, teklif vermeye yetki olduğunu gösteren noter tasdikli belge veya İmza Sirküleri,
  6. Ortak Girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.
  7. İstekliler İhaleye katılmak için gerekli olan belgeleri 21.03.2019 Perşembe günü saat 17:00'ye kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR