TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE AR

Lokanta hizmet alanı kiraya verilecektir

TRABZON AHİ EVREN GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE AR

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861875
Şehir : Trabzon / Ortahisar
Semt-Mahalle : SOĞUKSU MAH. / BOZTEPE
: 77
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TAKA 15.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
76,60 m² Lokanta Hizmet Alanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

Sıra No Taşınmaz No Mahallesi Pafta Parsel Kiralanacak Alan m² Kullanım Amacı Kiralama Süresi ( Yıl) Bir Yıllık Tahmini Bedel Geçici teminat İhale
Tarihi Saati
1 61010101057 Soğuksu Mah. G43A04B2C 777 76,60 m² Lokanta Hizmet Alanı 3 Yıl 91.920,00 TL 18.384,00 TL 24.09.2018 10:00
Yukarıda bilgileri bulunan taşınmaz malın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeli üzerinden karşısında yazılı tarih ve saatte Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
A- ihaleye katılabilme şartları
1) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu meslek odasından 2018 yılı içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi
2) Muhammen bedelin % 20'si kadar geçici teminat bedelinin hastanemiz veznesine yatırıldığında dair dekont aslı veya geçici banka teminat mektubu (banka mektubu 2886 sayılı kanuna göre düzenlenmiş olacaktır.)
3) Tebligat için adres beyanı
4) Gerçek kişiler, T.C. Kimlik Numarasını içeren Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (arkalı-önlü) veya Nüfus Cuzdanı Örneği
5) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir İmza beyannamesi ve İmza Sirküleri
a) Gerçek kişiler, noter tastikli imza beyannamesi
b) Tüzel kişiler, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Sicil Kayıt Belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe tam yetkili olduklarını gösterir Noter tasdikli imza sirküllerini veya vekaletnameyi vermek zorundadır.
6)- Bağlı bulunulan Meslek Odası veya Esnaf Odasından 2018 yılı içerisinde alınmış ihale konusu iş ile ilgili Faliyet Belgesi
7)- İhale Men yasağı olmadığına ilişkin bağlı bulunulan meslek veya esnaf odasından alınmış belge
8) İstekliler “İşletme Kayıt Belgesi” nin aslı yada noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
B- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde idaremizde bedelsiz görülebilir.
C- İstekliler, ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşmış olması şartı ile tekliflerini posta yoluyla da gönderebilir. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idaremiz sorumlu değildir.
D- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR