LAPSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Lapseki'de muhtelif işyerleri kiralama ve durak hattı satışı ihale edilecektir

LAPSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907265
Şehir : Çanakkale / Lapseki
Yayınlandığı Gazeteler

LAPSEKİ 30.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşyerleri (Gayrimenkul) Kiralama ve Taksi Durağı Hattı Satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Lapseki Belediye Başkanlığı'ndan
MUHTELİF İŞYERLERİ KİRALAMA VE DURAK HATTI SATIŞI

1 - İdarenin :
a) Adresi : Belediye Başkanlığı Lapseki/Çanakkale
b) Telefon / Belge geçer : 0 286 5121044 - 0 286 5121018
c) Elektronik posta adresi : info@lapseki.bel.tr
2 - İhale Konusu İşin :
a) Niteliği,türü,miktarı : İşyerleri (Gayrimenkul) Kiralama ve Taksi Durağı Hattı Satışı
3 - İhalenin :
a) Yapılacağı yer : LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ENCÜMEN TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 13/12/2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10:00 DA
TALİPLİ ÇIKMAYAN İŞYERLERİ AYNI ŞARTLARLA 20/12/2018 PERŞEMBEI GÜNÜ SAAT 10:00 DA TEKRAR İHALE EDİLECEKTİR.
KİRAYA VERİLECEK İŞYERİ VE DURAK HATTI SATIŞI
MAHALLESİ MEVKİSİ ADRESİ AYLIK KİRA BEDELİ MUHAMMEN BEDELİ TL GEÇİCİ İHALE TEMİNATI TL1 1-Bld.Düğ.Sal.Al. Dernek 3 nolu 30,00- 720,00 21,60
İŞİN NİTELİĞİ ARAÇ SAYISI
2-Taksi Durağı Hattı Hastane Durağı 1 adet 205.000,00 6.150,00

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait ilçe merkezinin muhtelif yerlerinde bulunan,yukarıda vasfı, bağımsız bölümleri,muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı gayrimenkuller 31/12/2020 tarihine kadar ve Taksi Durağı Hattı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilecektir.
İhale Lapseki Belediyesi Encümen Salonunda 13/12/2018 tarihinde saat 10:00’da başlayacak olup,Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilerek 15'er dakika ara ile yapılacaktır.
02-)İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Hizmet Binası, Emlak Servisinde görülebilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 13/12/2018 saat 09:30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye hizmet binası emlak servisine başvurmaları gerekmektedir.
03-)İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.
04-)Komisyonun alacağı geçici ihale kararı ihale yetkilisinin onayına müteakip kesinleşecektir.Komisyonca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin onayını müteakip geçerlilik kazanacağı gibi ihale yetkilisi ihaleyi fesih etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
05-)Taşınmaz belirtilen adreste Belediyemiz personeli tarafından gösterilebilir.
06-)İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
07-)İhale sonucunun bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde bedel yatırılmaz ise teminat irad kaydedilir.
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER
01-)Dilekçe,
02-)Kanuni İkametgah Belgesi, (tüzel kişi ise)Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
03-)Nüfus Cüzdan Fotokopisi,(tüzel kişi ise)Ticaret Sicil Belgesi
04-)Geçici ihale teminatı, Teminat Mektubu verilmesi halinde;süresiz ibaresi şartı aranır
05-)Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
06-)Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü
07-)Şartname bedeli makbuzu (100,00 TL) (Ticari faaliyette bulunmayan derneklerden 10,00 TL)
08-)Yeterlilik belgesi.(Kiralama İhalesine katılacak ilgililerin,Belediyemize borcu bulunmayacak olup,borcu olan isteklilere yeterlilik belgesi verilmeyecektir.)
- İdare İhaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR