KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kütahya Alipaşa'da 533 m² depolu işyeri belediyeden satılacaktır

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01026381
Şehir : Kütahya / Merkez
Semt-Mahalle : ALİPAŞA MAH. / ALİPAŞA
: 533
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 19.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Depolu İşyeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu K:5
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda tabloda vasıfları belirtilen depolu işyerinin satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi / Günü / Saati

:

30.Temmuz.2019 / Salı / 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu K:5

  1. ÖDEME ŞEKLİ VE ŞARTLARI :

2.1. Peşin Ödemelerde

:

İhalede belirlenen bedel, peşin satış bedelidir.

2.2.Vadeli Ödemelerde

:

  • İhalede belirlenen bedelin en az % 50’si peşin, geri kalan kısmı ise en fazla -24- ay vadeli olarak ödenecek olup, yıllık %9 vade farkı (gün bazında) artan taksitlerle uygulanacaktır.

  • Peşinat ödenip, taksitlendirme işleminden sonra; kalan taksitlerin tamamının veya bir kısmının ödenmesi (erken ödeme) durumunda, indirim uygulanacaktır.

  1. DİĞER VERGİ, HARÇLAR VS. HK. :

3.1

  • Peşinatlar ile birlikte, diğer vergi, harçlar vs. birlikte yatırılacaktır.

  • 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği söz konusu taşınmazın satışı KDV’ den muaftır.

4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER (İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI) :

1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
2. Tebligat için yazılı olarak adres beyanı,
3. İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli vekaletname, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
4. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,
5. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin geçerlilik süresi devam eden noter tasdikli imza sirküsü,
6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,
7. Geçici Teminatı yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubu (süresiz),

Niteliği

Mahalle

Ada /
Parsel

Kat

Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü

Muhammen Bedel
(TL)

Geçici Teminat
(TL)

Depolu İşyeri

Alipaşa

48 / 4

Zemin Kat

60
Bodrum

533,18
488,50

3.100,000,00

93.000,00

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ ne (Belediye Hizmet Binası 2. Kat) müracaatları ilan olunur.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR